Kulturrådet

Fler söker bidrag från Skapande skola

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 12:51 CET

Aldrig förut har så många ansökt om medel från Skapande skola. Ansökningarna från fristående skolor har ökat med 30 procent. Det totala antalet ansökningar från samtliga skolhuvudmän visar på en 13-procentig ökning.

I år har 90 procent av alla kommuner sökt bidrag från Skapande skola. Det är drygt två tredjedelar av det totala elevantalet i årskurs 1–9 som omfattas av ansökningarna. Som tidigare år överstiger det sökta beloppet vida de 150 miljoner kronor som finns till förfogande, trots att skolhuvudmännen sammantaget söker en lägre summa. Det innebär ibland att även högkvalitativa projekt inte alltid får den summa de ansökt om.

– Många skolhuvudmän förefaller ha anpassat sina ambitioner till en mer realistisk nivå, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet.

Den stora ökningen av ansökningar står små fristående skolor för. Det totala elevantalet blir därför inte så mycket större än tidigare.

Stödet till Skapande skola har nu funnits i fyra år och det finns självklart behov av utveckling. Kulturrådet har därför gått ut med skärpta krav på såväl insatser som strategiska handlingsplaner för att en skapa en reell utveckling av området kultur i skolan. I skolans nya styrdokument finns också stöd för denna utveckling.  

Ansökningarna bereds just nu på Kulturrådets kansli och beslut lämnas första veckan i maj.

2012 års ansökningar till Skapande skola
                                                       2012             2011         Ökning
Ansökningar totalt                          430               380           50 = 13%
Fristående skolor                            144              110            34 = 30%
Kommuner                                      262              250            12 st
Antalet deltagande elever               614 900       605 100     9 800 = 2%
Sökt summa kr                               235,5 milj     270 milj      Minskning

Ytterligare information
Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator barn och unga
Telefon: 08-519 264 86
E-post: lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se