Region Värmland

Fler söker till Region Värmlands folkhögskolor

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 06:04 CEST

Söktrycket på Region Värmlands folkhögskolor ökar. Inför höstterminen som nu drar igång runt om i länet, har söktrycket ökat med nästan 20 procent sedan förra hösten på de allmänna kurserna.

Varje plats inom Region Värmlands Folkhögskolors allmänna kurser har till höstterminens start sökts av i genomsnitt 2.12 personer per plats. Det innebär ett ökat söktryck på de allmänna kurserna med nästan 20 procent jämfört med förra hösten.

Intresset för att söka sig till folkhögskolornas allmänna kurser, där deltagarna läser in gymnasiekompetensen, har ökat kontinuerligt under senare år. Sedan 2007 har söktrycket ökat med 32,5 procent inom de allmänna kurserna.

– Det är extra glädjande att det är stort intresse för den här studieformen.

Att fler fortsätter att utbilda sig är en av de viktigaste sakerna för att Värmland ska fortsätta utvecklas och att vi ska kunna minska arbetslösheten, säger Gunnar Tidemand Regiondirektör för Region Värmland.

De flesta som söker Region Värmlands folkhögskolor söker ”särskilda kurser”, det vill säga profilkurser och yrkesutbildningar. Sedan 2007 har söktrycket ökat med 40 procent. Till höstens kurser har i genomsnitt tre personer sökt varje planerad utbildningsplats, vilket var något lägre än 2013, då 3,09 personer sökte varje plats.

– Att intresset ökar beror på flera faktorer, men jag tror att många ser att vi har utbildningar som är anpassade mot arbetsmarknaden. Vi har också arbetat mycket med att informera om vår verksamhet och samarbetar mycket mellan skolorna, säger Per-Erik Hansson rektor på Klarälvdalens Folkhögskola.

För mer information, kontakta:

Gunilla Frykensjö, rektor Molkoms Folkhögskola, 076-21 31 448

Lars Persson, rektor Kristinehamns Folkhögskola, 070-511 35 60

Pär Blomquist, rektor Kyrkeruds Folkhögskola och Ingesunds Folkhögskola, 070-44 60 705

Per-Erik Hansson, rektor Klarälvdalens Folkhögskola, 072-201 52 41

 

Snabbfakta om Region Värmlands folkhögskolor

• Totalt är Region Värmland huvudman för fem skolor.

• Skolornas huvudsäten finns i Arvika, Stöllet, Kristinehamn, Årjäng och Molkom. Men med skolornas filialer så finns folkhögskolorna totalt på åtta plaster runt om i Värmland.

• Till höstterminen 2014 finns det sammanlagt 746 platser för deltagare

• 1940 personer sökte till höstterminen 2014. 709 sökte allmän linje och 1231 sökte särskilda kurser.

• Antalet kursplatser på Region Värmlands folkhögskolor regleras av staten via volymbidraget som bestämmer hur många deltagare en skola kan ta emot.

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar också med utveckling av vård och omsorg samt för en god tillgång på arbetskraft. Målet är tillväxt och hållbar utveckling.
Uppdraget kommer från staten och våra medlemmar – de värmländska kommunerna och landstinget.