Passagerarrederiernas förening

Fler stora fartyg ökar antalet arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 13:55 CEST

Sammanlagt 9.000 personer arbetar i Passagerarrederierna, antingen på färja eller som landanställda, enligt nya siffror från Passagerarrederiernas förening. Det innebär att cirka fem procent av dem som arbetar inom svensk rese- och turistnäring arbetar inom Passagerarrederierna.

År 2002 uppgick antalet helårsanställda i Passagerarrederierna till nära 9.000 personer. Drygt 5.000 av dessa var bosatta i Sverige. Under senare år har passagerarfartygen som trafikerar svenskar hamnar blivit större och fler, vilket lett till att allt fler personer arbetar inom Passagerarrederierna.

- I samband med att vi började segla Cinderella i september, med Stockholm som hemmahamn, rekryterade vi nära två hundra medarbetare som alla är bosatta i Sverige, säger Jan Kårström, vd Viking Line och vice ordförande Passagerarrederiernas förening.

Den årliga lönekostnaden för ombordanställda och landanställda inom Passagerar-rederierna uppgick under 2002 till totalt 1,3 miljarder kronor. Den största enskilda svenska arbetsgivaren inom Passagerarrederiernas förening är Stena Line, med drygt 2.200 anställda under 2002.

Enligt Sveriges Rese- och Turistråd uppgår sysselsättningen inom den svenska rese- och turistnäringen till drygt 100.000 helårstjänster. Det innebär att nära en av tjugo personer som arbetar inom svensk rese- och turistnäring är anställd vid Passagerarrederierna.

Tabell 4: Antal helårsanställda inom Passagerarrederierna 2002
Ombordanställda 7.560
varav boende i Sverige 3.810
Landanställda i Sverige 1.326
Totalt antal anställda inom Passagerarrederierna 8.886

I Passagerarrederiernas förening ingår följande rederier: Birka Line, Destination Gotland, DFDS Seaways, Eckerö Linjen, Scandlines, Silja Line, Stena Line, Tallink, Viking Line och Ånedin-Linjen.

För ytterligare information kontakta:

Jan Kårström, vice ordförande Passagerarrederierna,
tel 070-452 41 51
e-post: jan.karstrom@vikingline.se

Passagerarrederiernas förening (PRF) har till syfte att främja medlemsföretagens utveckling, att skapa förståelse för passagerarrederiernas betydelse för ekonomi och sysselsättning samt att bevaka och driva frågor av gemensamt intresse. Passagerarrederierna omfattar de ledande rederierna, som är verksamma med turism till, från eller inom Sverige, och motsvarar cirka 85 procent av branschen. Läs mer på www.passagerarrederierna.se.