Linköpings kommun

Fler studentbostäder utvecklar Campus Valla

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 08:44 CEST

Universitetsområdet Campus Valla fortsätter att utvecklas och växa och snart blir ett tillskott på 300 nya bostäder till studenter och forskare verklighet i norra änden av campusområdet, när studentbostadsområdet Colonia planeras byggas ut.

Colonia är ett område där man som student har nära till det mesta, som föreläsningssalar, bibliotek, caféer och samtidigt cykelavstånd till innerstaden. Eget boende kombineras med god tillgång till både gemensamhets- och studiemiljöer. Nu får ännu fler studenter, doktorander och gästforskare den möjligheten inom en snar framtid, vilket är ett positivt bidrag i den fortsatta utvecklingen av universitetet.

- Utmärkelsen som årets studentstad för andra gången i rad har understrukit Linköpings attraktivitet för studenter. Vi ska fortsätta arbeta med att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad för studenter att leva i. Den här utbyggnaden av campus är en viktig del i den utvecklingen, som bidrar i vårt arbete med att minska studentbostadsbristen, skapa ett mer levande universitetsområde och stärka kopplingen mellan universitetet och innerstaden, säger Elias Aguirre, ordförande (S) Samhällsbyggnadsnämnden.

Just nu pågår byggnation av över 400 studentbostäder i Valla och Vallastaden. Tillsammans med framväxten av Vallastaden och på sikt Djurgården, ombildningen av Malmslättsvägen till ett innerstadsstråk och en ny stadsdel där dagens Vallarondell finns skapar en utbyggnad av campusområdet stora möjligheter att stärka Linköpings position som student- och forskningsstad.

- Ett campus som växer och ger fler studenter möjlighet att söka sig till Linköping bidrar starkt till stadens utveckling. Tillsammans med andra satsningar vi planerar och genomför kommer det att leda till såväl fler forskningsmiljöer, aktiviteter och kreativitet som breddade kopplingar mellan näringsliv och utbildning och forskning. Det kommer förhoppningsvis innebära att fler studenter väljer Linköping som både studie- och bostadsort framöver, avslutar Elias Aguirre.

Imorgon går detaljplanen för Intellektet 7 ut på samråd. Planen medger förutom ca 300 nya studentlägenheter även 60 vanliga bostäder och centrumfunktioner som handel eller kontor i byggnaderna.

För ytterligare information kontakta samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S), telefon 072-584 73 10.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.