Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

Fler studenter 2016 får konsekvenser för bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 12:31 CEST

Miljöpartiet de gröna i Helsingborg är positivt inställda till att utveckla samarbetet med högskolan och att utveckla Helsingborg som högskoleort. Men när man vill få fler studenter till Helsingborg går det inte att bara ändra antalet studenter från 4000 till 6000 utan att ta höjd för bostadssociala konsekvenser. Ett sådant agerande är ansvarslöst tycker Miljöpartiet.

På kommunfullmäktiges möte den 24 oktober reserverade sig Miljöpartiet mot beslutet att anta strategin för forskning och högre utbildning.

I strategin vill Treklövern öka antalet studenter från 4000 studenter år 2012 till 6000 studenter år 2016 vid bibehållen studentbostadskvot.

Miljöpartiet vill ändra studentbostadskvoten från 8,1 till 6,5. Studentbostadskvoten beskriver hur många inskrivna studenter det finns per studentbostad. En sådan åtgärd skulle motverka de negativa effekter som ökningen av antalet studenter annars skulle få för bostadsmarknaden i allmänhet och i synnerhet för de grupper, som har särskilt svårt att få bostad.

Både studenter och unga behöver billiga hyreslägenheter och redan idag råder brist på bostäder för unga i Helsingborg. Genom ökningen av antalet studenter utan motsvarande bostadspolitiska åtgärder är risken uppenbar att det blir förträngningseffekter. Redan idag fungerar marknaden endast med hjälp av andrahandsuthyrning och rumsuthyrning. Utbudet på dessa marknader väntas inte att öka.

Miljöpartiet de gröna i Helsingborg är positivt inställda till att utveckla samarbetet med högskolan och att utveckla Helsingborg som högskoleort. För att kunna göra det behövs en ansvarsfull bostadspolitik som inte blundar för den verklighet som nya studenter möter vid varje terminsstart.

FÖR VIDARE INFORMATION:

Michael Mania, kommunalråd 042-10 37 44, 0735-71 64 47

Annika Román, kommunalråd 042-10 37 43, 0732-31 19 25