Business Region Göteborg

Fler sysselsatta och högre löner i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 07:45 CEST

Lönesumman i Göteborgsregionen har växt med hela 5,3 % det senaste året och arbetslösheten har minskat väsentligt till 6,9 %. Detta trots att konjunkturen i Europa och Sverige snarast har försämrats sedan i våras. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Konjunkturrapporten visar än inga tecken på att nedgången i omvärlden slår igenom i Göteborgsregionen. Tvärtom ser vi en positiv tillväxt i regionen.

-  Den starka tillväxten i lönesumman beror på att fler har fått jobb och att vi dessutom får mer i lön. Det handlar om att vi arbetar mer, effektivare och att våra företag är mer lönsamma säger Henrik Einarsson, Chef analys och strategi på Business Region Göteborg.

Under årets andra kvartal ökade sysselsättningen i regionen med 1,8 %. Antalet sysselsatta ökar därmed för 17:e kvartalet i rad. De arbetslösa har i antal minskat med 3000 personer på ett år.

-  Vi ser tydliga skillnader mellan storstadsregionerna här, sysselsättningen ökar snabbare i vår region än i både Stockholms- och Malmöregionen, säger Henrik Einarsson.

Konkurser och varsel är fortfarande få i regionen, vilket tyder på att arbetsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas positivt. På risksidan finns att konjunkturläget i regionens exportmarknader inom Euroområdet inte tar fart.

För mer detaljerad information om konjunkturen, ladda ner rapporten via businessregion.se

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Einarsson
Chef analys och strategi Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 27

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.