Trafikverket

Fler tågavgångar i tidtabellen 2011

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:10 CEST

Tågföretagen vill öka antalet avgångar på de svenska järnvägarna. Nu är tidtabellen för 2011 klar.

– På det stora hela har vi lyckats tillmötesgå tågföretagens önskemål, men det finns banor som är överbelastade på grund av trängsel, säger Jonas Westlund på Trafikverket.

Nästa år vill de företag som trafikerar järnvägarna ha plats för fler avgångar och det är framför allt persontrafiken som ökar. Nu har Trafikverket, som förvaltar banorna, fastställt den så kallade tågplanen för 2011.

– Den ökade efterfrågan märks tydligast på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Dalarna och Stockholm-Malmö/Köpenhamn, säger Jonas Westlund, chef för Tilldelningsenheten på Trafikverket.

Fler tåg innebär större trängsel på järnvägen. I till exempel Östergötland utnyttjas banan maximalt, vilket innebär att Östgötatrafiken inte har kunnat få exakt de avgångstider som bolaget önskade.

Förändringar som påverkar tidtabellen är att Botniabanan har tagits i bruk samt Citytunneln i Malmö som öppnar för trafik i december och ökar kapaciteten till och från Köpenhamn. En förändring som inte är lika storslagen men ändå bidrar till att järnvägssystemet trimmas ytterligare är att järnvägsbroarna över Göta älv kommer att öppnas enligt tidtabell.

Arbetet med tidtabeller för järnvägen samordnas över nationsgränserna genom det europeiska organet för samverkan Rail Net Europe (RNE).

Jonas Westlund, chef Tilldelningsenheten Trafikverket: 070-690 64 64