Köpings kommun

Fler trygga men engagemanget behöver bli bättre

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:10 CET

Fler Köpingsbor känner sig trygga och fler företag än något år tidigare under 2000-talet registrerades 2006. Det visar den uppföljningsrapport som gjorts kring kommunens fem mål för 2006-2012 och som idag presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hösten 2005 antog kommunfullmäktige i Köping fem övergripande mål för kommunen som handlade om trygghet, boende, arbete och företagande, kommunikationer och engagemang. En uppföljning visar att 77 procent i kommunen känner sig trygga. Andelen otrygga har minskat från 22 procent år 2005 till 16 procent år 2006. Målet är att 90 procent ska känna sig trygga. Åtgärder som vidtagits för ökad trygghet är bland annat trygghetsvandringar som resulterat i att träd och buskar tagits bort på platser som upplevs som mörka och otrygga.
– Det är positivt att allt fler känner sig trygga. Vi har satsat mycket på att förbättra tryggheten och trivseln, och det är också något vi kommer att fortsätta med framöver, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande.

92 nya företag 2006
Målet för boende är 250 nya bostäder under perioden 2006-2012. Facit för 2006 är 19 bygglov för småhus, ett påbörjat bygge av 21 lägenheter och beviljat bygglov för ytterligare 15.
Målet för arbete och företagande är att 2012 vara bland Sveriges 100 bästa nyföretagarkommuner. 92 nya företag registrerades 2006, vilket är det högsta antalet under 2000-talet.

Viktigt att engagera barn och unga
Enligt Köpingsindex i april 2006 upplever 12 procent att de kan påverka utvecklingen i kommunen. Målet är att 90 procent ska ha samma upplevelse.
– Det här är givetvis en siffra som jag önskar vore högre. Framför allt är det viktigt att engagera barn och ungdomar som är de som ska ta över efter oss. Här tror jag att det ungdomspolitiska handlingsprogram som är på gång att tas fram kan spela en viktig roll, säger Elizabeth Salomonsson.

År 2012 är målet att det ska ta en timme med tåg från Köping till Stockholm. I dag tar det från 74 till 84 minuter. Svårigheterna att få ner restiden beror på för dålig spårkapacitet i förhållande till ökad trafik och tekniska brister hos nya tåg.