Värmdö kommun

Fler unga i Värmdö nöjda med sina liv

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2015 11:40 CEST

Ungdomar mellan 13 och 15 år i Värmdö är mer nöjda med sitt liv nu än för 15 år sedan. Deras största fritidsintresse är idrott och helst vill de kunna träna mer på gym. Det visar en undersökning av Värmdöungdomars livsstil, gjord av Stockholms universitet.

Det är enheten för idrott och hälsa på Stockholms universitet som har gjort undersökningen på uppdrag av Värmdö kommun. Svarsfrekvensen hos Värmdöungdomarna är hög – 83 %.

– Vi ville veta hur vi på bästa sätt möter ungdomarnas intressen. Vad vill de göra på fritiden och vad tycker de att kommunen ska satsa på? säger Jenny Danielsson, chef för fritidsgårdarna och beställare av undersökningen.

Fritidsledarna har haft en betydande roll och varit ute på alla skolor med enkäterna. Ulf Blomdahl, forskningsledare för projektet Ung livsstil, och hans kollegor har främst undersökt ungdomarnas vanor och preferenser i kultur- och fritidslivet. I viss utsträckning har de också tittat på trivsel i livet och hälsoaspekter.

78 procent nöjda med sina liv

År 1998 gjordes samma undersökning, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten över tid. För 15 år sedan var cirka 74 % av Värmdös högstadieungdomar nöjda med sina liv i helhet, idag hamnar siffran på 78 %.

– Jag är glad och överraskad över resultatet. Undersökningen är ett mycket bra underlag för kultur- och fritidsnämnden och för alla andra som arbetar med ungdomar i kommunen. Vi kommer att följa upp utredningen under hösten och jag ska se till att den kommer till användning, säger Fredrik Sneibjerg (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

På frågan vad de unga tycker att kommunen ska satsa på ligger idrott på första plats med 55 %, följt av natur (23 %) och fritidsgårdar (20 %). Bara 16 % av ungdomarna vill ha fler kultursatsningar.

Fritiden viktig för unga

58 % av de tillfrågade tillhör någon form av förening. 1998 var siffran 55 %, vilket alltså betyder att föreningslivet i Värmdö ökar. Något som enligt Ulf Blomdahl är unikt – överallt i landet minskar nämligen tillhörigheten till ideella föreningar.

De flesta pojkar i Värmdö tycker att fritiden är viktigast medan flickorna i högre grad även tycker att skolan ger mening åt livet. Flickorna håller i störst utsträckning på med ridning och i andra hand fotboll, medan pojkarna mest spelar fotboll och i andra hand innebandy.

De idrottsanläggningar ungdomarna vill att det satsas mer på är gym för unga. I andra hand badplatser utomhus och efter det fotbollsplaner och simhallar.

Det finns flera utmaningar för en kommun när det gäller kultur- och fritidssatsningar för unga.

– Kommunerna måste hela tiden fråga sig: hur görs nya satsningar så att de ligger i tiden? Ungdomskulturen förändras snabbt och i det tysta – när ett politiskt beslut är taget och genomfört kan de unga redan ha anammat något annat, säger Ulf Blomdahl.

Kontakt:
Jenny Danielsson, enhetschef fritidsgårdarna, 08-570 48 223, jenny.danielsson@varmdo.se
Ulf Blomdahl, forskningsledare projekt Ungas livsstil, 076-122 84 76, ulf.blomdahl@telia.com

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.