Arbetsgivarföreningen KFO

Fler unga kan få jobb

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 10:00 CET

Ett nytecknat avtal i fastighetsbranschen kan hjälpa fler unga att få jobb. Det är ett så kallat yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till ungdomar upp till 24 år som gått ut gymnasiet men saknar relevant yrkeserfarenhet. Bakom satsningen på ett yrkesintroduktionsavtal står arbetsgivarorganisationerna Almega Fastighetsarbetsgivarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Fastigo samt fackförbunden Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal. Med i samarbetet är även Fastighetsbranschens utbildningsnämnd som kommer att ansvara för information till företag och unga.

– Målet med satsningen är dubbelt. Dels handlar det om att introducera unga till en karriär inom fastighetsbranschen och motverka den kompetensbrist som på många håll redan är ett faktum. Dels handlar det om att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten, säger arbetsgivarparterna i ett gemensamt uttalande.
– Genom att anställa en person i ett yrkesintroduktionsavtal har arbetsgivare chansen att lotsa in en ny medarbetare i företaget och samtidigt skräddarsy utbildning och arbete efter företagets behov.

Anställningen är mellan 6 och 12 månader. Minst 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning, resten jobb. Lönen är 75 procent av lägstalönen på företaget. Företaget ska tillhandahålla en handledare som lotsar den anställde in i jobbet och fungerar som den anställdes stöd i det dagliga arbetet. Företaget får ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen och får ersättning för arbetsgivaravgift för den som anställs enligt yrkesintroduktionsavtalet.

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.