Länsstyrelsen i Östergötlands län

Fler unga kvinnor går vidare till högre studier

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:27 CET

Nyframtagen statistik visar att 45 procent av de unga kvinnorna i Östergötland går vidare till högre studier.
Motsvarande siffra för unga män är 38 procent.

Detta och mycket annan statistik finns att hitta i ”På tal om kvinnor och män i Östergötland 2007”.

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Regionförbundet Östsam och med hjälp av SCB producerat ”På tal om kvinnor och män i Östergötland 2007”.

Den ska nu spridas i länet och under de närmaste veckorna kommer bland annat alla politiker i länets kommuner respektive i landstinget att få ett eget exemplar. Länets gymnasieskolor får en klassuppsättning. Statistiken kan användas vid projektansökningar, i skolarbetet, i tjänstemannaunderlag inför politiska beslut och inte minst vid diskussioner i jobbet.

– Vi tycker att alla som planerar, utför och fattar beslut behöver ha ett riktigt bra underlag, säger Fredrik Sunnergren, samordnare för analys och statistik på Regionförbundet Östsam. Könsuppdelad statistik är därför ett nödvändigt analysinstrument bland annat i alla politiska församlingar. Det av riksdagen tagna övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

– Här finns det till exempel en del kvar att göra när endast 19 procent av cheferna i näringslivet i Östergötland är kvinnor och 81 procent är män. På VD-nivå är det 93 procent män… säger Matilda Eriksson, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Kunskap om verkligheten för kvinnor och män kan vara en förutsättning för att hitta viljan till förändring! Vem är det som blir misshandlad och var – kvinnan eller mannen? Vem är det som är orolig och rädd – kvinnan eller mannen? Vem är det som är misstänkt för misshandel och som utför brotten – kvinnan eller mannen?

– Vi har ett gemensamt och individuellt ansvar i arbetet med att uppnå ett mer jämställt samhälle, säger Catharina Alpkvist, jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen. Hur tar till exempel massmedia och enskilda journalister ansvar för skildringen av kvinnors och mäns rädsla för misshandel och våld i förhållande till hur verkligheten ser ut?

För mer information kontakta gärna: Fredrik Sunnergren, Regionförbundet Östsam, 013 - 25 56 23 Matilda Eriksson, Länsstyrelsen Östergötland, 013 -19 65 95 alt. 070- 598 37 30
Catharina Alpkvist, Länsstyrelsen Östergötland, 013 – 19 63 72 alt. 070- 574 50 55

Läs mer om På tal om kvinnor och män på Länsstyrelsens webbplats www.e.lst.se/e/amnen/Jamstalldhet/Statistik/Faktabok.htm eller på Östsams webbplats www.ostsam.se