Socialstyrelsen

Fler unga kvinnor vårdas på sjukhus efter att ha skadat sig själva

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:47 CEST

Fler vårdas på sjukhus efter självdestruktiva handlingar. Ökningen gäller särskilt unga kvinnor mellan 15 och 24 år. Även antalet personer som vårdas efter transportolyckor har ökat. Många av de drabbade är yngre män och det vanligaste är bilolyckor. En positiv utveckling är att färre vårdas på sjukhus på grund av lårbensbrott. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen presenterar idag rapporten ”Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2003”. Rapporten behandlar personer som vårdades vid svenska sjukhus under 2003. Över 100 000 personer vårdades för skador och förgiftningar.

Fallolycka är den vanligaste yttre orsaken till skada och svarar för 49 procent av samtliga skadeorsaker. Vanligast är att personer snubblar eller halkar i samma plan. Fallolyckor är vanliga i alla åldersgrupper, men det är framför allt äldre som drabbas.

Antalet personer som vårdas för självmordsförsök eller andra avsiktligt självdestruktiva handlingar har ökat under senare år. Denna anledning till vård är vanligast bland unga kvinnor, 15–24 år, och det är också i denna grupp som ökningen är störst.

Även antalet vårdade efter transportolyckor har ökat. Det vanligaste är olycksfall med personbil, men även cykelolyckor och moped-/motorcykelolyckor orsakar många sjukhusvistelser. Många drabbade är yngre män, 15-24 år, och det också denna åldersgrupp, för båda könen, tillsammans med åldersgruppen 5–14 år som ökat mest i statistiken.

Fler personer vårdas också på sjukhus till följd av komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder. Det gäller särskilt äldre människor. Den här ökningen tyder dock snarare på något positivt än på något negativt:

– Vi tror att ökningen beror på ett systematiskt kvalitetsarbete i landstingen som i sin tur har lett till en förbättrad rapportering till vårt patientregister, säger Anders Karlsson, utredare vid Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Bland skadediagnoserna är frakturer vanligast och svarar för 45 procent av patienternas skador. Många äldre drabbas till exempel av lårbensfrakturer. Men här visar statistiken på en positiv utveckling – antalet vårdade har minskat under senare år. Även antalet hjärnskakningar, som ofta drabbar barn och ungdomar, har minskat. En del av nedgången tros bero på ändrade behandlingsformer, vilket medfört att fler hjärnskakningar behandlas i den öppna vården och därför inte kommer med i statistiken.

Läs rapporten på www.socialstyrelsen.se. För mer information kontakta Anders Karlsson, tfn 08- 555 532 20.

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.