LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Fler unga lider av depression, stress och ångest

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:47 CET

Uttalande av Hanna Hallin, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer,
angående ungas psykiska ohälsa.
Fler unga lider av depression, stress och ångest

I Sverige har antalet unga som lider av oro, ångest, värk och depression ökat, i vissa fall fyrdubblats sedan 80-talet. Det visar en statlig undersökning som presenterades i höstas av barnläkaren Sven Bremberg. För att uppmärksamma undersökningen och frågan om ungas psykiska hälsa arrangerar LSU – Sveriges ungdomsorganisationer tillsammans med Svenska Scoutrådet och Förbundet Vi Unga ett seminarium där ledare från svenska ungdomsorganisationer och utredaren Sven Bremberg kommer att diskutera ungas egen roll i arbetet för att bryta den negativa utvecklingen.

Seminariet hålls tisdag 27/2 kl 18-20, på Förbundet Vi Ungas lokaler på Kungsgatan 57 A i Stockholm. Seminariehållare är Sara Kappelmark, förbundsordförande i Förbundet Vi Unga.

Undersökningen visar vidare att andelen individer i åldern 18–24 år i Stockholms län som under året haft kontakt med öppen landstingsdriven psykiatrisk vård nästan fördubblats mellan åren 1980 och 2006. Trots att det fortfarande är en stor del av alla ungdomar med givna psykiska problem som inte söker vård

Utvecklingen är alarmerande. Men den kan brytas genom att den tas på allvar av samtliga berörda aktörer. Det krävs ökad medvetenhet och ökade resurser för dessa frågor i Sverige. Samtidigt är det viktigt att orsaker till psykiska besvär aldrig generaliseras eller läggs på den berörda individen, säger Hanna Hallin, ordförande för LSU -. Sveriges ungdomsorganisationer.

Press och media är välkomna till seminariet och kommer få tillfällen att prata med Sven Bremberg och Hanna Hallin efteråt.
Kontakt: Hanna Hallin, Ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, tel: 0739-365100 alt. Sara Kappelmark, ordförande Förbundet Vi Unga, tel: 0735- 037823

Hanna Hallin
Hanna är ordförande för LSU.

Kontakta mig
Titel: Ordförande
E-post: hanna.hallin@lsu.se