Myndigheten för yrkeshögskolan

Fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan i Norrbottens län

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 09:10 CET

Yrkeshögskolan (YH) genomför nu en historisk expansion. Storsatsningen på utbildningsformen gör att Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja 12 nya utbildningar i Norrbottens län, totalt 700 utbildningsplatser.

De beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag är en del i den storsatsning på YH som regeringen aviserade i höstas. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022.

- Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför är det glädjande att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser, säger chefen för Enhet analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan Peter Gustavsson Lidman.

Myndigheten för yrkeshögskolan har mottagit 19 ansökningar från Norrbottens län, varav 12 har beviljats. Fyra av utbildningarna kommer att ges i Luleå och tre i Piteå. Gällivare och Boden har fått två utbildningar vardera. Jokkmokk har beviljats en utbildning.

I och med årets ansökningsomgång ökar andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Mer än en femtedel av de beviljade utbildningarna i landet kommer att vara distansutbildningar.

Under de kommande veckorna kommer de nya utbildningarna att bli sökbara på yrkeshogskolan.se, men redan nu går det att hitta mer information om utbildningarna och ansökningsomgången på myh.se.

Kontaktperson

Peter Gustavsson Lidman, chef för Enhet Analys och ansökan, 010 - 209 01 06
Johan Lindahl, pressansvarig, 070 -953 33 73

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.