Landstinget i Östergötland

Fler vårdcentraler skriver ut fysisk aktivitet på recept

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 10:15 CET

Sedan 2001 har antalet vårdcentraler i Östergötland som ordinerar patienterna fysisk aktivitet ökat från 32 procent till 79 procent. Det visar en undersökning vid Folkhälsovetenskapligt centrum i Linköping.

Undersökningen visar att av de 41 vårdcentralerna i Östergötland så var intresset störst bland vårdcentralerna i den västra länsdelen för friskvård på remiss, eller FaR som det nu kallas: fysisk aktivitet på recept. I väster arbetade samtliga tio vårdcentraler med detta. I den östra länsdelen arbetade 81 procent med FaR och i den centrala länsdelen 62 procent.

Under de fyra första månaderna i år skrevs det ut knappt 295 recept/remisser i länet, vilket på årsbasis motsvarar ungefär 1000 recept.

– Det kan förefalla lite men vad vi förstår så har omorganisationen inom primärvården och hög personalomsättning varit ett hinder i arbetet, säger folkhälsovetare Matti Leijon som gjort studien.

10 660 recept
Matti Leijon är optimist och räknar så här: om varje vårdcentral i länet förskrev ett recept om dagen under ett år så skulle det bli 10 660 recept per år och därmed många människor som får chansen till ett friskare liv.

– Vi är inte där än men kanske om ett par år, säger Matti Leijon och hoppas på att företagshälsovården och sjukhusens kliniker ska börja med FaR.

Rent formellt definieras fysisk aktivitet på recept som ”en helhetslösning som bygger på en stödjande samhällsstruktur, en fungerande vårdkedja från förskrivare till aktivitetsledare".