Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

Fler vårdvalsmodeller i regionen!

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 11:19 CEST

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen

- Det första knappa året med vårdvalsreformen VG Primärvård i Västra Götaland har varit framgångsrik. Patienterna har fått ökad valfrihet och ökad makt över primärvårdens utveckling genom att kunna välja vårdcentral, och framför allt välja bort den vårdcentral de inte är nöjda med. Men vi vill fortsätta att utveckla modellen, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, med anledning av Folkpartiets program för hur valfrihetssystemet inom primärvården i Västra Götalandsregionen ska utvecklas.

Folkpartiet i Västra Götalandsregionen presenterade under fredagen sina förslag på hur valfrihetssystemet inom regionens primärvård ska utvecklas. VG Primärvård sjösattes i oktober och Folkpartiet ger i programmet förslag inom nio områden för att ytterligare förstärka medborgarnas valfrihet till och tillgång på primärvård. I programmet föreslår Folkpartiet bland annat att ett särskilt valfrihetssystem för sjukgymnastik införs och att den psykologiska kompetensen stärks vid vårdcentralerna.

- En av de svåraste frågorna att hitta en bra ordning kring när vi etablerade VG Primärvård var frågan om sjukgymnastik och rehabilitering. Vi är nu övertygade om att den bästa och enklaste modellen för att sjukgymnastik och rehabilitering ska bli en viktig del i primärvårdens utbud är att använda lagen om valfrihetssystem och göra en särskild valfrihetsmodell för sjukgymnastiken. Det ger alla vårdcentraler som så önskar möjligt att inlemma det i verksamheten, samtidigt som vi möjliggör för dagens privatpraktiserande sjukgymnaster att ingå i systemet, fortsätter Jonas Andersson.

- I regionens krav på vårdgivarna i VG Primärvård finns tydliga skrivningar om ansvaret för patienterna somatiska och psykiska behov av hälso- och sjukvård, men vi tror att vi måste höja kompetenskraven för att kunna möta patienternas behov av psykisk hälso- och sjukvård. Folkpartiet vill därför ställa krav på att samtliga vårdcentraler ska ha tillgång till legitimerad psykolog för att kunna möta de behov som finns av bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering i primärvården, säger Jonas Andersson.

Folkpartiet pekar också i programmet på behovet av att stärka informationen ut mot medborgarna. Partiet menar att det finns ett behov av att underlägga för invånarna att göra medvetna och väl underbyggda val om de önskar lista sig på en annan vårdcentral än den de för närvarande är listad hos.

- Västra Götalandsregionen bör snarast upprätta en hemsida där man som patient kan få en enkel och överblickbar information om regionens vårdcentraler. Sidan ska ha basala uppgifter om bland annat vårdcentralernas adress och öppettider samt hur och var den genomför sin jourverksamhet, men vi vill också att det ska finnas uppgifter om antalet listade patienter på vårdcentralen och hur det antalet har utvecklats, liksom hur mycket personal och vilka personalkategorier som finns på vårdcentralen, avslutar Jonas Andersson.

För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Jonas Andersson
jonas@liberal.se
0708-37 78 53

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:

program_vgpv_2011-2014.pdf

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.