Post- och telestyrelsen, PTS

Fler väljer bort den fasta telefonin - enbart mobiltelefon vanligast bland unga

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:31 CET

Sju procent av svenskarna har valt bort den fasta telefonin och ringer enbart med mobiltelefon, en kraftig ökning jämfört med ett år tidigare då fyra procent hade gjort detta val. Det visar Post- och telestyrelsens årliga individundersökning som Synovate Temo har genomfört.

Denna trend har stora förutsättningar att kunna fortsätta, eftersom ytterligare 38 procent av svenskarna kan tänka sig att slopa den fasta telefonen. De flesta av dessa anser dock att priset på mobiltelefoni måste sjunka för att de ska ta steget till att enbart använda mobiltelefon.

Det är framför allt de yngre som väljer bort den fasta telefonin. Var tredje person som bor i hushåll där alla är under 26 år är utan fast telefon, en kraftig ökning jämfört med 2005 då andelen var 17 procent.

Internetanvändandet ökar
Undersökningen visar också att Internet används oftare än tidigare, framför allt är det den dagliga användningen som har ökat bland personer mellan 21 och 50 år. Bland personer i åldern 61 till 75 år är det antalet Internetanvändare som har ökat.

Totalt uppger 81 procent att hushållet har tillgång till Internet i hemmet, en siffra som var 78 procent 2005. Även andelen Internetanvändare som använder trådlöst nätverk i hemmet har ökat, från 21 procent till 27 procent under det senaste året. En tiondel av Internetanvändarna skyddar också sitt trådlösa nätverk, så att obehöriga inte kommer åt det.

PTS individundersökning ”Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation”, som genomfördes i september och oktober 2006, behandlar områdena fast och mobil telefoni samt Internet. En enkät har skickats ut till 4000 riksrepresentativt slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16 till 75 år. Undersökningen är årligen återkommande och genomfördes första gången 2002. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskaper om hur konsumenterna ser på telemarknaden, vilket i sin tur stödjer PTS arbete för att främja konkurrensen på området.

Läs rapporten
Sammanfattning och rapporten med alla bilagor
http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?ItemID=6235&LanguageID=SE

För mer information:
Stefan Williamson, chef enheten för marknadsanalys, tfn 0708-11 40 53.
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55.