Luftfartsverket, LFV

Fler väljer Bromma - upp 44 procent

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 18:22 CEST

Stockholm-Bromma flygplats fortsätter att locka allt fler resenärer. I juni var ökningen 44 procent, jämfört med samma månad förra året. Bromma har med sin snabbhet och enkelhet blivit den nya folkflygplatsen.

Stockholm-Bromma flygplats fortsätter att locka allt fler resenärer. I juni
var ökningen 44 procent, jämfört med samma månad förra året.
Bromma har med sin snabbhet och enkelhet blivit den nya folkflygplatsen.

Det är ju helt fantastiskt. Bromma flygplats är nu näst störst i landet på
inrikesflyg efter Arlanda, större än både Göteborg-Landvetter och
Malmö-Sturup, säger Marie-Louise Reinius, flygplatschef LFV Bromma.
I juni månad minskar affärsresandet säsongsmässigt, men i år har
privatresandet täckt upp för hela den minskningen. Ökningen jämfört med
förra året är imponerande 44 procent under månaden, vilket innebär att 12
300 utrikespassagerare och 104 500 inrikes valde att resa till och från
Bromma.

Fler lågprissatsningar
Ökningen beror främst på ett förbättrat utbud med fler destinationer, men
också på flygbolagens lågprissatsningar.
Samtidigt som antalet resenärer ökat har antalet rörelser, starter och
landningar, minskat med elva procent. Det betyder att flygplatsen nu
utnyttjas mer effektivt vilket ger miljöfördelar för de kringboende.
Fortfarande gäller att endast de flygplan med bäst miljöprestanda får
trafikera flygplatsen.
Några ytterligare start- och landningstider för linjefarten finns inte att
fördela.
Flygplatsen är i princip full. Just här på Bromma märker vi inte av någon
kris för flyget, säger Marie-Louise Reinius.

Nya passagerarrekord
Förra året valde drygt en miljon passagerare att resa till och från Bromma,
vilket var rekord sedan Linjeflyg flyttade det svenska inrikesflyget till
Arlanda 1983.
I år förväntas antalet resenärer att bli 1,2 miljoner.
Terminalen har renoverats för att mer efterlikna arkitektens ursprungliga
tanke från 1950-talet, och Luftfartsverket investerar i ett nytt
flygtrafikledningstorn som klarar dagens krav på arbetsmiljö och
morgondagens krav på ny teknik.