Vägverket

Fler väljer dubbfria vinterdäck

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:51 CEST

Andelen dubbdäck på vintern i Sverige fortsätter att minska och andelen dubbfria vinterdäck att öka, men det är stora regionala skillnader. Det visar den senaste däckundersökningen som Vägverket genomfört i samarbete med Däckbranschens Informationsråd.

Andelen dubbfria vinterdäck har ökat från 26,7 procent 2005 till 30,5 procent 2009. Mellan 2008 och 2009 års mätningar ökade andelen med hela 2,5 procentenheter.

- Vägverket, däckbranschen och några kommuner har under ett antal år arbetat med att sprida kunskapen om att dubbfria vinterdäck är ett bra alternativ på vintern, särskilt i tätorter. En minskning av andelen dubbdäck på tätortsgator med mycket trafik är en viktig åtgärd för att minska partikelhalterna i luften. Nu ser vi att utvecklingen går åt rätt håll, men det krävs fler insatser för att vi ska klara luftkvalitetsmålen, framhåller Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket.

Däckundersökningen 2009 genomfördes på cirka 3 600 bilar på 14 orter, från Luleå i norr till

Malmö i söder. I norra halvan av Sverige var det över 90 procent som hade dubbdäck i vinter och nästan ingen körde på sommardäck. I södra halvan av Sverige, exklusive Skåne, varierade andelen dubbdäck mellan 64 och 73 procent och andelen dubbfria vinterdäck mellan 25 och 34 procent. I Skåne var det under 30 procent som hade dubbdäck, vilket är en klart lägre andel än under tidigare års mätningar. Av bilisterna i Skåne körde 5 procent på sommardäck, vilket var den högsta andelen i Sverige.

Kravet på vinterdäck vid vinterväglag gäller för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton under perioden 1 december-31 mars.

Trendbrott i försäljningen

Försäljningssiffror från däckbranschen visar samma tendens som mätningarna. Särskilt tydligt har detta varit den senaste säsongen. Tillgänglig statistik pekar mot att andelen sålda dubbdäck var cirka 60 procent och andelen sålda dubbfria vinterdäck cirka 40 procent.

- Vi ser möjligen ett trendbrott i försäljningsstatistiken. Andelen sålda dubbfria vinterdäck ökar kraftigt jämfört med andelen sålda dubbdäck. Men vi ska komma ihåg att skillnader i försäljningen slår inte igenom fullt ut i trafiken förrän efter sex till sju år, eftersom alla ju inte byter vinterdäck varje säsong, säger Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd.

Många kör på slitna däck

Lagen kräver minst 3 mm mönsterdjup vid vinterväglag under perioden 1 december-31 mars, och rekommendationen är att mönsterdjupet ska vara minst 5 mm.

Enligt undersökningen hade 2 procent av bilisterna sämre mönsterdjup än 3 mm. Om samma andel gäller hela den svenska bilparken motsvarar det cirka 87 000 bilar. Andelen som körde på däck med mindre än 5 mm mönsterdjup var 16 procent, vilket motsvarar cirka 688 000 bilar.

Bilaga;

Hela resultatet av undersökningen samt resultat från tidigare undersökningar finns i bifogad rapport. (finns i pressmeddelandet på vv.se)

Diagram; Dubbfria vinterdäck (finns i pressmeddelandet på vv.se)

Dubbdäck (finns i pressmeddelandet på vv.se)

För mer information, kontakta:

Miljödirektör Lars Nilsson, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel, 0243-756 40

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, pontus@dackinfo.se, tel 0340-67 30 01,

070-567 37 47