Hassela Helpline

Solidaritet och engagemang ger växtkraft

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 06:37 CET

I Sverige ökar det ideella engagemanget och till Hassela Helplines chatt- och telefonjour strömmar volontärer som vill göra en social insats för att stötta unga i vårt samhälle. Över hälften av befolkningen är engagerade i frivilligarbete och det placerar oss i topp i världen, ihop med holländare, norrmän och amerikaner.

-Det är mycket glädjande att människor vill stötta andra människor. Hassela vill ta vara på den kraft och det engagemang som finns. Det är viktigt för framtiden att många aktiva och engagerade människor finns med och påverkar. Arbetet för att stötta andra är en demokratifråga; vi har ett gemensamt ansvar att göra världen bättre. Solidaritet och engagemang ger växtkraft säger Fredrik Eklöf, utvecklingsansvarig Hassela.

Jouren är mångspråkig och tar emot samtal om ungdomar i riskzonen för utanförskap, missbruk och kriminalitet. Främst är det oroliga föräldrar som vänder sig till Hassela Helpline. Men även tonåringar och unga vuxna ringer för att få prata med någon som kan ge stöd.

- Det är roligt att kunna göra en insats och hjälpa till samtidigt som man får så mycket tillbaka i personlig utveckling och bra gemenskap med andra volontärer säger Elin Arenhag, volontär. Hon berättar om svårigheten men också glädjen av att stödja föräldrar och anhöriga i telefonjouren.  Hon har under året fått ökad förståelse för hur socialt arbete fungerar. - Jag hoppas på att fler vill göra en insats i samhället och upptäcker möjligheten att vara volontär i jouren.

Många uppskattar själva frivilligheten - arbeta för pengar gör man för att man är tvungen att försörja sig, men det man väljer själv gör man utifrån sina egna intressen och det blir därför meningsfullt.

Välkomna att träffa våra volontärer på vår utbildningsträff torsdagen den 11 feb kl 18.00, Sallerupsvägen 5 i Malmö. För mer information ring, Karin Bondesson 040-600 43 51

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.