Naturvårdsverket

Fler vill höja skatter för att bromsa klimatförändringen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2009 09:33 CET

Svenskarnas beredskap att minska sina egna utsläpp av växthusgaser ligger kvar på en mycket hög nivå. Allt fler tycker också att det vore bra med extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg. Det visar Naturvårdsverkets årliga undersökning om allmänhetens inställning till klimatförändringen.

- Klimatfrågan fortsätter ha ett stort genomslag i hela samhället och allmänheten är beredd att minska sina egna utsläpp, Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Hela 96 procent av svenskarna anser att det är mycket viktigt (72 procent) eller ganska viktigt (24 procent) att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen.

Andelen som anser att det vore "bra" om staten lade på extra skatter och avgifter på bensin, olja och flyg uppgår till rekordhöga 40 procent, en ökning från 33 procent förra året. Inkluderar man också dem som svarar "ganska bra" blir andelen 63 procent, jämfört med 58 procent förra året.

- Det är också positivt att nästan åtta av tio svenskar tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen, fortsätter Maria Ågren.

En stor majoritet (85 procent) kan "absolut" tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater, att köra bil mer bränslesnålt (80 procent), att sänka elförbrukningen i hemmet (77 procent) och att åka tåg i stället för flyg (74 procent), medan betydligt färre "absolut" kan tänka sig att äta mindre kött (36 procent).

Jämfört med förra årets mätning är fler "absolut" beredda att sänka inomhustemperaturen (61 procent), minska elförbrukningen (77 procent), samåka mer (62 procent) och köra bil mer bränslesnålt (80 procent). De områden där beredskapen minskat mest avser köttkonsumtionen (36 procent) och viljan att åka mer kollektivt (50 procent). Sett över hela mätperioden, 2002-2009, har beredskapen att minska utsläppen emellertid ökat kraftigt på samtliga områden.

Två av tre svenskar, 67 procent, anser att det vore bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få hushållen att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid.

- Samtidigt som kunskapen om klimatförändringen har ökat, vill allmänheten ha mer information om hur utsläppen kan reduceras, avslutar Maria Ågren.

Mer om mätningsresultaten:

  • 100 procent känner spontant till eller har hört talas om klimatförändringen.
  • 95 procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatförändringen.
  • 96 procent tycker att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen.
  • 85 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
  • 78 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
  • Minst 50 procent kan "absolut" tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom 13 av 14 uppräknade områden.

Undersökningen omfattade 1 000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB under perioden 7-21 september 2009.

Läs rapporten Allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen.

Läs tabellerna till rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Westermark, chef Klimatpolicyenheten, 08-698 11 99, lars.westermark@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.