Civilförsvarsförbundet

Flera kommuner med översvämningsrisk saknar egen frivillig resursgrupp

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 05:00 CEST

Av de 18 kommuner runt om i landet där det finns ort med betydande översvämningsrisk saknar fem kommuner egen frivillig resursgrupp, FRG. FRG är ett sätt att ta tillvara medborgarnas engagemang att hjälpa till i utsatta lägen.

Frivilliga resursgrupper, FRG, är utvecklade av Civilförsvarsförbundet med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

FRG finns i 131 av landets 290 kommuner. Kommunerna avgör själva vilken inriktning deras lokala FRG ska ha. De kan utgöra transportstöd åt hemtjänstpersonal i samband med drivbildning på vintern, stöd åt räddningstjänsten i samband med skogsbränder eller transport av friskt vatten när det kommunala vattnet förorenas. Ett annat exempel är att stödja kommunerna vid översvämningar genom att bygga skyddsvallar.

Utbildningen av varje FRG ombesörjs av Civilförsvarsförbundet med hjälp av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den första frivilliga resursgruppen startades 2004. Alla med intresse och engagemang kan gå med i en FRG.

– En frivillig resursgrupp är ett utmärkt komplement för en kommun i ett krisläge. Snabbt kan utbildade frivilliga kallas in och stödja kommunens insatser, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

De 18 orter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstaterat har ökad risk för översvämning är (de med * asterix har FRG, kommunnamnet inom parentes om det inte är samma som orten): *Edsbyn (Ovanåkers kommun), *Falun, *Göteborg, *Haparanda, *Jönköping, *Karlstad, *Kristianstad, *Kungsbacka, *Lidköping, Lindesberg, Malung (Malung Sälens kommun), Stockholm, Uppsala, *Vansbro, *Vännäsby (Vännäs kommun), Värnamo, *Älvsbyn samt *Örebro.

Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 070-647 60 95

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och firar 75 år i samhällets och medborgarnas tjänst 2012. Förbundet har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna.

www.civil.se