Femklövern i Skåne

Flera nya satsningar ur Region Skånes sociala investeringsfond

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 14:45 CET

Tidigare i år införde Region Skåne som första landsting och region en social investeringsfond.

10 miljoner kronor finns avsatta och den första satsningen att beviljas var Yallah Trappan som i september fick en miljon kronor för att sprida sitt koncept till fler platser i Skåne.Yallah Trappan hjälper långtidsarbetslösa att komma ut i arbetslivet.

I dag presenterade Femklövern fem nya samarbetsprojekt som får grönt ljus.  

– Satsningarna har fokus på barn och unga situation och ska förebygga problem som annars kan leda till ohälsa och stora samhällskostnader längre fram, säger Birgitta Södertun (KD).

För att få medel ur fonden krävs samarbete med minst en utomstående part. Det krävs också medfinansiering och att satsningen är utöver vad befintliga verksamheter redan gör. Bland de sökande märks kommuner, föreningar och andra privata initiativ.

– Arbetet måste vara långsiktigt för att fungera. Inför 2014 kommer vi därför att avsätta tio nya miljoner kronor till arbetet med fonden, säger Anders Åkesson (MP).

De fem samarbetsprojekten i korthet (4,6 miljoner kronor totalt):

  • Diabetes Rosengård: Förebygga Typ2-diabetes bland grupper med tydlig överrepresentation. Testa forskningsmodell i praktiken för vidare spridning i och utanför Skåne.
  • Småkommuner mot droger: Ystad, Staffanstorp, Landskrona och Simrishamn kommuner går samman för att påverka attityderna kring cannabis bland högstadieelever.
  • FIFH Rullstolsskola: Rullstolsskola för personer som blivit rörelsehindrade på grund av skada eller sjukdom. Saknas tydligt alternativ i Skåne i dag för dem som behöver extra träning.
  • KFUM KIOSK: Verksamhet i Malmö som samarbetar med mellanstadieskolor. Social träning och fysisk aktivitet. Ska spridas utanför Malmö och utbildningsplan tas fram ihop med forskare.
  • Föreningen För Ekonomisk Självständighet: Stöd till kvinnor med barn som utsatts för våld eller trakasserier. Samarbete med psykiatri och kvinnojour. Förutsätter medfinansiering från Tillväxtverket.

Mer detaljerad information om projekten finns i bilagan.

Mer information och kommentarer:
Birgitta Södertun (KD)
Ordförande i folkhälsoberedningen
044-309 33 53

Anders Åkesson (MP)
Vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
044-309 32 86


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne