Svenska kyrkan

Flera samtal om självmord varje natt

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 11:00 CET

- Jourhavande präst fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle, anser hon Monica Eckerdal, samordnare för Jourhavande präst i Svenska kyrkan.

Årets preliminära statistik visar att Jourhavande präst i Svenska kyrkan varje natt tar emot 5-6 samtal akuta krissamtal om självmord. Lika många ringer till Jourhavande präst som förra året, ca 69 000.

Monica Eckerdal, samordnare för Jourhavande präst, ser hur behovet av att få prata med någon är viktigt för många. En stor del av kontakterna är återkommande. Att jouren varje natt hanterar flera svåra krissamtal om självmord tyder på att många mår psykiskt mycket dåligt och att vardagens påfrestningar är mer än man orkar bära.
- Man slår 112 och ber att få tala med en präst när livet känns outhärdligt och när utsattheten tärt under en lång tid, beskriver Monica Eckerdal situationen som jourhavande möter i samtalen.
- Jourhavande präst fyller en oerhört viktig funktion i vårt samhälle, anser hon.

Kyrkan kritisk till utredningen

Än så länge går det att nattetid ringa 112 och be att få tala med en präst. Svenska kyrkan är kritisk till utredningen om Larmtjänstens framtid som utesluter Jourhavande präst från 112-tjänsten. Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan säger nej till den renodling av larmtjänsten 112 som utredningen föreslår. I sitt remissvar till betänkandet skriver kyrkostyrelsen:
”Antalet dödsfall i suicid överstiger årligen antalet dödsfall i trafiken. En snäv definition gör att väldigt många människors nödsituation inte ens identifieras som en nödsituation. Människor ställs i stället utanför rätten att få samhällets stöd och hjälp.” ”Hänvisningstjänsten jourhavande präst är en funktion som sparar både liv och pengar. Den nollvision för suicid, som gäller i vårt samhälle, motverkas av utredningens förslag.” anser kyrkostyrelsen.

FAKTA OM TELEFONJOURER
Till Jourhavande präst kan vem som helst ringa oavsett tro och etnicitet. Man får vara anonym. Jouren är öppen varje natt mellan klockan 21 och 06. Telefonnumret är 112. Samtalet är gratis. Jourhavande präst är en tjänst som Svenska kyrkans församlingar gemensamt erbjuder. Genom att samverka i en jourtjänst via SOS-alarm behöver inte alla församlingar tillhandahålla akut själavård varje natt. Präster från olika delar av Sverige ingår i jouren – några med stora uppdrag, andra med tjänstgöring ett par gånger per år.

Svenska kyrkans finska telejour, Palveleva Puhelin, 020-26 25 00 är öppen varje natt klockan 21 och 24. Samiska krisnätverkets jourtelefon, 063-10 12 30, är öppen fredagar och söndagar, klockan 20-24. Samtalen till Svenska kyrkans jourtelefoner går via SOS Alarm. Samtalen är gratis och man kan vara anonym.