Arbetsförmedlingen

Flera tecken på stabilare arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 10:02 CET

Året börjar med uppgång på arbetsmarknaden. Många fler lediga jobb, en ökning av antalet personer som fick arbete och färre nya arbetslösa. Under januari månad anmälde landets arbetsgivare 62 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 20 000 fler än för ett år sedan. I slutet av månaden var 409 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är 8,7 procent av arbetskraften.

Vi ser att efterfrågan på arbetskraft ökar och fler får jobb. När arbetslösheten minskar betyder det att även de som har svårare att komma in på arbetsmarknaden ökar sina möjligheter att få ett arbete. Därför satsar Arbetsförmedlingen extra på att hjälpa arbetssökande med funktionsnedsättning, nyanlända invandrare, arbetssökande inom jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin. Det gäller att rusta dem så att de kan ta ett arbete nu när arbetsmarknaden vänder och arbetsgivare ska  anställa. Vi vill göra arbetsgivare medvetna om att en praktikplats för en arbetssökande kan ge erfarenhet och referenser till ett jobb, säger Lena Liljebäck, Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör.

Fler lediga platser och fler får jobb

Konjunkturen fortsätter att förstärkas och arbetsmarknaden blir ljusare. Det går lättare och snabbare för arbetssökande att få arbete. Därför kommer Arbetsförmedlingen nu att prioritera de arbetssökande som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Under januari fick 48 000 personer någon form av arbete. Det är 8 000 fler än för ett år sedan. Antalet personer som har nystartsjobb har ökat kraftigt och är nu 41 000, 18 000 fler jämfört med januari 2010. 62 000 nya lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen. Det är 18 000 fler än för ett år sedan.

Färre nyinskrivna arbetslösa
I januari var det färre nyinskrivna arbetslösa än för ett år sedan, 29 000 personer. Vid månadens slut var 409 000 personer öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,7 procent av arbetskraften. 220 000 var anmälda som arbetslösa, 4,7 procent av arbetskraften. I program med aktivitetsstöd deltog 188 000 personer och det motsvarar 4,0 procent av arbetskraften.

Kort om januari
Inom parentes anges motsvarande siffror för 2010
8,7 procent av arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (9,4)* Sammanlagt 408 588 personer (437 916)
47 916 personer fick arbete (40 195)
62 223 nya lediga platser anmäldes (42 091)
2 609 personer varslades om uppsägning (4 644)
33 785 personer anmälde sig som arbetslösa (37 704)
220 410 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (265 296)
188 178 personer deltog i program med aktivitetsstöd (172 620)
*4,7 (5,7) procent av arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (3,7) procent deltog i program med aktivitetsstöd

Januari 2011 jämfört med januari 2010

Månadsstatistiken för februari publiceras den 11 mars kl. 10.00

Fakta om statistiken
Från och med den 2 februari 2011 har Arbetsförmedlingen ändrat benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.