Miljöpartiet Stockholms stad

Flerfamiljshus får gratis matavfallsinsamling

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 16:06 CET

Stockholms stads kommunfullmäktige fattar ikväll beslut om en ny avfallstaxa. Med den nya avfallstaxan kommer matavfallshämtning för flerbostadshus att bli kostnadsfri. Det är sedan 2014 redan gratis för villa- och radhusägare med separat matavfallsinsamling. I Stockholm är det brist på biogas och därför tvingas staden att importera biogas från exempelvis Linköping och Västerås.

— Matavfall är en värdefull resurs som kan omvandlas till biogas. Därför är ett enormt slöseri att så stor andel av matavfallet följer med det övriga hushållsavfallet till förbränning. Genom att erbjuda gratis matavfallsinsamling ger vi våra medborgare förutsättningar att agera klimatsmart samtidigt som vi kan öka produktionen av biogas, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Målet är att staden ska samla in minst 70 procent av stadens matavfall för produktion av biogas senast 2020. Idag samlas cirka 15 procent av matavfallet i Stockholm in.

— Det är viktigt att Stockholms stad satsar på insamling och behandling av organiskt avfall. Nästa år kommer vi därför att utveckla ett system för insamling av matavfall i hela staden, både för hushåll och för verksamheter. Samtidigt arbetar Stockholm Vatten för att etablera en ny anläggning för optisk avfallssortering som ytterligare förenklar avfallshanteringen för våra stockholmare, säger Katarina Luhr (MP).

Avfallstaxan kommer att förändras från den 1 januari 2016. För villor och radhus är den stora nyheten att staden erbjuder tjänsten säsongshämtning av trädgårdsavfall. Generellt styr avfallstaxan mot en mer miljömässig avfallshantering och i 2016 års taxa premieras de som källsorterar sitt avfall och som har gles sophämtning.

För mer information, läs här>>

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad