Goethe-Institut Schweden

Flerspråkighetspolitik i Europa - utmaningar och möjligheter

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 14:30 CEST

Den 13 november 2012 äger en stor internationell konferens på temat flerspråkighet rum i Stockholm. Politiker, internationella experter, journalister och representanter från svenska myndigheter, skola och näringsliv kommer att diskutera flerspråkigheten idag och vad som bör göras i framtiden.

Att kunna tala flera språk är ett uttalat mål inom den Europeiska Unionen. Flerspråkighet främjar kulturell och ekonomisk integration och tillväxt. Också svenska undersökningar har visat att språkkunskaper öppnar dörrar i arbetslivet. En stor opinionsundersökning som Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv lät genomföra bland 200 svenska företag i fjol visade att företag vid rekrytering av personal utgår ifrån att de sökande har goda kunskaper i engelska men att bara engelska inte anses vara tillräckligt. För att Sverige ska kunna utvecklas som exportnation måste kunskaper i ytterligare ett främmande språk prioriteras. Man måste skapa förutsättningar i skolorna för att motivera elever att läsa fler språk och fördjupa sina språkkunskaper.

Hur ska man gå tillväga för att uppnå detta? Politiker, internationella experter, journalister och representanter från svenska myndigheter, skola och näringsliv kommer att diskutera situationen idag och vad som bör göras i framtiden. I programmet ingår även en presentation av Neil Jones, Cambridge University ESOL Examinations, om den stora europeiska språkstudien European Survey on Language Competences 2011 (ESLC). Dessutom presenteras och diskuteras framgångsrika europeiska utbildningsprojekt.

Konferensen anordnas av Goethe-Institut Schweden tillsammans med Tysklands, Österrikes och Schweiz ambassader samt ett flertal tyska och svenska samarbetspartners.

Plats: International School of the Stockholm Region (ISSR). Fri entré.

Detaljerat program och anmälan: www.goethe.de/schweden/flersprakighet.

Kontaktperson:
Elisabeth Tsirkinidou
Tel. 0738 26 73 62
E-post: flersprakighet@stockholm.goethe.org

Goethe-Institut Schweden förmedlar tysk kultur, det tyska språket och en aktuell bild av Tyskland i hela Sverige.