Almi Invest Mitt AB

Flest riskkapitalinvesteringar i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:21 CET

2010 fattade SamInvest beslut om riskkapitalinvesteringar i nio stycken nya företag i Jämtland och Västernorrland. Dessutom gjordes tilläggsinvesteringar i lika många befintliga engagemang. Totalt tillfördes företagen 60 miljoner kronor i riskkapital varav 22 miljoner kronor ifrån SamInvest.
-
Inflödet av intressanta investeringspropåer har varit fortsatt gott under 2010. Det tillsammans med ett bra samarbete med privata investeringspartners, både inom och utanför regionen, har gjort att vi kunnat hålla den tuffa investeringsbudgeten för fonden, säger SamInvests VD Eva Nordlander.

SamInvest förvaltar en partnerskapsfond på 100 miljoner kronor som ska investeras i expansiva företag i Jämtland och Västernorrland innan utgången av 2014. Finansiärer till fonden är EU, Länsstyrelserna i regionen och Almi Företagspartner. Motsvarande riskkapitalfonder har satts upp i övriga delar av landet men ingenstans är utfallet så högt som i Jämtland och Västernorrland.
- Det är glädjande med tanke på att vår region historiskt sett haft minst antal riskkapitalinvesteringar i landet, säger Eva Nordlander.

SamInvest har under året tagit emot ett femtiotal propåer från företag som söker riskkapital. Investeringarna sker alltid tillsammans med privata riskkapitalaktörer som satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest. Villkoren för investeringen gäller lika för Saminvest och den privata parten som bägge genom investeringen blir delägare i bolaget. I dagsläget har Saminvest samarbetsavtal med ett 20-tal privata investeringspartners med intresse att investera i företag i regionen.
- Syftet med verksamheten är att stimulera tillgången på riskkapital för expansiva företag och därmed bidra till regional tillväxt. Det långsiktiga målet är att skapa revolverande fonder som genom framgångsrika exits fortlöpande kan tillföra riskkapital till regionens företag, säger Eva Nordlander.

Totalt är Saminvest delägare i 32 bolag varav 15 stycken finns i Västernorrland och 17 stycken i Jämtland.

Utöver den EU-finansierade fonden på 100 miljoner kronor förvaltar SamInvest sedan 2010 två länsspecifika partnerskapsfonder. Länsfonden för Västernorrland är på 15 miljoner kronor och har fokus på investeringar i energi- och miljömässigt intressanta företag samt expansiva företag i generationsskifte. I Jämtland finns en motsvarande fond på 10 miljoner kronor med syfte att stimulera till riskkapitalinvesteringar inom turismsektorn. Finansiärer till dessa fonder är respektive länsstyrelse.

För mer information kontakta

Eva Nordlander, VD SamInvest Mitt AB, 070-246 74 79, eva.nordlander@saminvest.se

SamInvest Mitt AB förvaltar en fond på 100 miljoner kronor för riskkapitalinvesteringar i företag i Jämtland och Västernorrland. Investeringarna görs alltid tillsammans med en privat part, exempelvis riskkapitalbolag, företag eller enskilda investerare. Samarbetsparten satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest och investeringen sker på lika villkor. Finansiärer till fonden är Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, ALMI Företagspartner AB samt EU. SamInvest ägs av ALMI Företagspartner Mitt AB. Läs mer på saminvest.se