Flex Interior

FLEX-projekt nominerade till Årets Bygge 2016

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:19 CET

Årets Bygge är den mest prestigefyllda tävlingen inom svensk samhällsbyggnad och i år har FLEX Interior Systems levererat och monterat flexibla interiörlösningar i tre av de nominerade projekten: Niagara vid Malmö Högskola, Ulls hus vid SLU och den nya mötesplatsen Malmö Live.

I kvarteret Niagara, där Akademiska Hus var byggherre, var vi med redan på projekteringsstadiet och kunde tidigt presentera våra flexibla moduler, vilket föll väl ut. I de tre husen finns 400 nya arbetsplatser och fördelarna med de behovsstyrda, flexibla installationerna är påtagliga.

I komplexet, där väggarna följer den rundade fasaden, är ljud- och brandkraven höga. I samarbete med Högskolan tog vi till exempel fram nya glasmoduler för de innerväggar som ska stå emot 300°C i 30 minuter och vår nya produkt finns nu tillgänglig för alla våra kunder.

Flexibilitet och initiativ

Ulls hus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är Peabs senaste tillskott i ett campus där målet är att skapa liv, rörelse och mötesplatser. Det var ett omfattande projekt där ett grundligt förarbete och förmågan att ta fram anpassade lösningar gjorde oss till en uppskattad partner.

Våra montörer arbetade på plats under ett år med dörrar, trä- och glaspartier. Arbetet utfördes i etapper på flera våningar i flera zoner – ett arbetssätt där vi står väl rustade för att möta de höga krav som detta ställer på styrning, planering och beredskap för nyuppkomna situationer.

Livliga möten i Malmö

Leed Platinum-klassade Malmö Live är en ny mötesplats med konserthus, kongressanläggning och hotell där FLEX Interior Systems levererat och monterat interiörlösningar i form av både glaspartier och täta väggar.

Samarbetet med SKANSKA är väletablerat och även här pågick vårt arbete på plats i etapper under närmare ett år. Att vi har egna, lokalt förankrade team är en stor fördel när vi snabbt ska vara på plats för montagearbeten och sedan avvakta nästa etapp.

Framgångsrika värderingar

Priset delas ut till projekt som varit framgångsrika när det gäller kvalitet, samarbete, ekonomi och form – kriterier som stämmer väl överens med de värderingar som FLEX Interior Systems står för – och vi är mycket stolta över projektnomineringarna.

FLEX Interior Systems AB grundades i Örebro 1973 och ägs av familjen Johnsson genom bolaget FLEX Group AB. Vi utvecklar moderna kontorsmiljöer med fokus på design, ljudmiljö och funktion som skapar effektiva lokaler att trivas i. Vi tar ansvar för hela byggprocessen – från idé till färdig vägg. Våra systemväggar ger stor flexibilitet och är återanvändbara, vilket bidrar till lägre miljöpåverkan under kontorets livslängd. Koncernen innefattar FLEX Interior Systems AB, Rolf Lindström Undertak AB och Perakustik AB. Vi har verksamhet i hela landet med regionkontor i Örebro, Stockholm, Malmö och Göteborg.