Novestra AB

FLEXBRIDGE NYTT ONOTERAT PORTFÖLJBOLAG I NOVESTRA

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 10:45 CEST

AB Novestra har tillfört Flexbridge Technologies, L.L.C. expansionskapital i form av ett konvertibelt lån med avskiljbara optioner, som vid fullt utnyttjande sammanlagt kan ge Novestra en ägarandel om drygt 15 procent i Flexbridge. I tillägg har Novestra även fått optioner i systerbolaget XTP Online AB.

Flexbridge och dess svenska systerbolag XTP Online har utvecklat en virtuell serverlösning för företag och privatpersoner. Den abonnemangsbaserade tjänsten marknadsförs i USA under namnet pie™ (www.pienetworks.net) och erbjuder en virtuell serverlösning, som görs tillgänglig genom ett optiskt visitkort (s.k. OBC) och som placeras i CD/DVD-enheten
i datorer med Internet-access exempelvis på arbetsplatsen eller i hemmet, men även möjliggör säker överföring av information via Internet från hotell, flygplatser etc.

Genom pie™ erbjuds ett enkelt effektivt privat nätverk med funktionalitet som till exempel säker och lättillgänglig, extern datalagring, krypterad e-posthantering och möjlighet att hantera och på ett säkert sätt överföra stora datafiler.

Vidare har Novestra tillsammans med de andra huvudägarna även tillhandahållit expansions-kapital för Explorica, Inc. i form av ett lån med avskiljbara optioner, som tillsammans med Novestras tidigare ägande och optioner vid full utspädning ger Novestra c:a 18 procent
i Explorica.

”Flexbridge är det i särklass intressantaste bolaget inom sitt segment, som vi har träffat på. Vi har följt bolaget under arton månader och är nöjda med att vi nu kan hjälpa till med det kapital, som behövs för att lansera bolagets produkter i USA. Det är också glädjande att vi har kunnat vara med och tillföra expansionskapital till Explorica, som för närvarande uppvisar fantastiska tillväxttal.

Som vi tidigare har kommunicerat är det framförallt genom konvertibler och låneinstrument som vi kommer att investera när det gäller onoterade portföljbolag. Det är en del av vår långsiktiga strategi, som vi är övertygade om kommer att generera bättre resultat med mindre risk framöver”, säger Novestras ordförande, Theodor Dalenson.

För ytterligare information kontakta Theodor Dalenson, styrelseordförande, AB Novestra,
tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo AB (publ), Qbranch AB och
Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com .