Sveriges Kommuner och Landsting

Flexibelt lärande bör ingå i försök med gymnasial spetsutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 15:54 CEST

Ett mer flexibelt lärande och en mer flexibel skolstart bör ingå i förslaget till försöken med riksrekryterad gymnasial spetsutbildning. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting i sitt svar på Utbildningsdepartementets förslag.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) instämmer i målet att den svenska skolans verksamhet i hög grad blir anpassad till alla elevers behov, såväl elever med behov av extra stöd som de som har särskilda ambitioner.

- Om alla elevers möjligheter och behov ska tas till vara så behövs ett samlat grepp om gymnasieskolans framtidsfrågor. En viktig del är att regeringen snarast ser till att möjlighet till skolstart vår eller höst snarast genomförs, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett mer flexibelt lärande innefattar mer fokus på elevens lärande och utveckling, mindre fokus på tid- mer på att eleverna ska nå målen, möjligheten att börja vid olika tidpunkter och inga vattentäta skott mellan skolformer.

Vi föreslår också att kommunerna får möjlighet till skolstart vid den tidpunkt på året som är lämpligast för eleven.

SKL menar också att det är viktigt att en försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning dels organiseras utifrån en modern struktur för lärande, med utvecklad informationsteknik, nätverk och virtuella klassrum, dels att den inte enbart begränsas till vissa orter och utbildningar och i en särskild fåra.

Redan idag pågår det mängder av lokala ansträngningar och projekt för att skapa utveckling i den riktning som Utbildningsdepartementets förslag avser.

-Det gäller att stödja och stimulera alla dessa, så att inte en stor del hamnar vid sidan av, säger Anders Knape.

Reservation lämnades av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Läs hela yttrandet

Läs mer om SKL:s arbete med skolfrågor

För mer information: Utredare Mats Söderberg, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 79 42, mobil: 070-522 79 42, e-post: mats.soderberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01