Stiftelsen Hållbart Samhälle

Flexibla Styravgifter presenteras på Tillväxtdagen den 16 april

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 17:34 CEST

Undersökningen av den nya innovationen har beställts av Nordiska Rådets arbetsgrupp om hållbar konsumtion och produktion (HKP) och genomförts av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tillsammans med Stiftelsen Hållbart Samhälle och presenteras nu på tillväxtdagen på Tillväxtverket.

Ett erkännande om ett totalt marknadsmisslyckande från CAP-Trade arkitekterna i förra veckan, välkomnas nu av Stiftelsens ordförande Bo Bergman. Flexible Fees är innovationen som utmanar alla tidigare politiska ställningstagande i olika läger att gå från ord till handling. Den intressanta möjligheten att höja miljöavgifterna tills marknadens aktörer svarar med att försäkra sig och ta position på en erbjuden marknadsplats finner vägen för att uppfylla de hållbara tillväxtmål som är uppställda. Det dessutom geniala förslaget till återbetalningsfunktion säkerställer efterfrågan i en omställningsfas där en framväxande cleantech marknad växer fram som annars inte skulle vara möjlig.

Karl-Henrik Robert, grundare av Det Naturliga Steget,  kommenterade spontant vid presentation av innovationen:

- Flexibla Styravgifter ger en elegant och pragmatiska metod för beslutsfattandet för att stödja en strategisk hållbar utveckling.

Flera positiva möjligheter kan uppnås:

ñ  Näringslivets roll som vägledare och föredöme blir den nya vägen för nordisk ekonomi, eftersom gränssnittet mellan uppställda miljömål och tillväxtmål möts.

ñ  Tidigare låsningar som miljörörelsen hamnat i finner nu en realistisk lösning i Flexible Fees.

ñ  Stagnerade ställningstaganden med pajkastningar från olika politiska läger är snart ett minne blott

ñ  Flexible Fees ökar valfriheten för såväl företagare som för oss dagliga konsumenter.

ñ  Behovet av en försäkringsfunktion erbjuds företagarna under omställningsperioden

ñ  En genial återbetalningsfunktion ger försäkran för att efterfrågan är tillräckligt hög under omställningsperioden.

ñ  En framväxande cleantech marknad blir en verklighet med många nya arbetstillfällen som erbjuds.


för Er som missar själva evenemanget kommer materalet att publiceras på vår webbsidor och den 6 maj börjar vår serier av online-seminarier. Se vår webbsida http://tssef.se


Stiftelsen Hållbart Samhälle , grundades 1995, utvecklar och främjar systematiska metoder och lösningar för utmaningen att utveckla samhället på ett hållbart sätt. Uppdraget för stiftelsen är att främja utvecklingen av förutsättningarn för hållbarhet - ren luft och vatten - genom tillämpning av finansiella instrument på nationell nivå och spridning av makroekonomiska systemlösningar. Stiftelsen tar en icke-politisk, helhetssyn för att främja dessa lösningar genom forskning och utveckling, utbildning, spridning av information och olika samarbetsprojekt, bland annat humanitära insatser.