Flexolvit

Flexolvit, med sin energiuppföljningstjänst Mestro, annonserar idag att man lanserar en ny och uppdaterad webbplats.

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 17:03 CEST

Webbplatsen lanseras för att bättre visa och förmedla Flexolvits enkla vision om att energiuppföljning inte ska vara svårt, kräva stora investeringar eller kräva ny teknologi för att samla in verklig förbrukning och beräkna faktiska kostnader.

www.flexolvit.se riktas vårt erbjudande till olika grupper av användare där större fastighetsägare använder Mestro Pro, medelstora fastighetsägare och butikskedjor använder Mestro Express och mindre energiförbrukare använder Mestro Lite.

Flexolvit har under 2010 inlett ett flertal samarbeten runt Mestro och erbjuder under en begränsad tid gratis testinstallation för en eller ett fåtal exempelfastigheter. Kontakta oss gärna för att anmäla ditt intresse.

Om Mestro
Flexolvit erbjuder genom sin produkt Mestro automatiskt fjärravläst mätdata för värme, kyla, el och vatten på tim- och momentanvärdesnivå, samt automatisk hämtning av elförbrukningsdata via EDI (UTILTS). Vidare erbjuds beräkning av kostnader och miljöpåverkan enligt energileverantörernas verkliga taxor och avtal, samt jämförelserapporter mellan fastigheter och/eller fastighetsbestånd.

Mestro medger även manuell inmatning, import av historisk mätdata, graddags- och energiindexkorrigering enligt SMHIs modell, rekommendation av säkringsstorlek samt avtalssimulering. Mestros rapportmodul erbjuder fria periodval, fritt val av tidsupplösning, möjlighet att skapa egna rapportmallar samt möjlighet att exportera rapporter i PDF-format.

Mestro erbjuder även automatiska driftslarm för alla mediaslag; larm i förhållande till förbrukningsprofil, årstidskorrigering, larm för utebliven mätaravläsning med mera. Spårbarhet hos alla ändringar, möjlighet att sätta accessnivå och behörighet för varje användare är andra nyckelfunktioner. Via produkten Mestro Lite erbjuds realtidsvisning av hyresgästers förbrukning, kostnad och prognostiserade besparing.

”Mestro erbjuder idag fastighetsägare bästa möjliga tjänst för vidaredebitering och besparing”, säger Patric Karlsson, VD för Flexolvit. ”I och med vår timupplösta tjänst och att vi baserar alla beräkningar på verkliga taxor och avtal kan vi direkt visa upp exakta kostnader och miljöpåverkan.”

Om Flexolvit

Flexolvit AB startades 2005 och är idag en pionjär på mediauppföljning, automatisk mätaravläsning och kostnadsuppföljning av energiförbrukning. I vår produkt Mestro samlas kundens hela energisituation i ett system där förbrukning, kostnad och miljöpåverkan uppdateras varje timme. Informationen blir omedelbart tillgänglig över webben och ger möjlighet till kontroll över kostnader och direkta besparingar för energiförbrukningen. Produkten Mestro Lite erbjuder realtidsvisning av hyresgästers förbrukning och kostnad. Vår målgrupp är främst fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill införa direktkopplade avläsnings- och beräkningslösningar för värme, kyla, el och vatten.

Kontakt:
Patric Karlsson, VD (patric@flexolvit.se), 070-545 36 75

Om Flexolvit
Flexolvit AB startades 2005 och är idag en pionjär på mediauppföljning, automatisk mätaravläsning och kostnadsuppföljning av energiförbrukning. I vår produkt Mestro samlas kundens hela energisituation i ett system där förbrukning, kostnad och miljöpåverkan uppdateras varje timme. Informationen blir omedelbart tillgänglig över webben och ger möjlighet till kontroll över kostnader och direkta besparingar för energiförbrukningen. Produkten Mestro Lite erbjuder realtidsvisning av hyresgästers förbrukning och kostnad. Vår målgrupp är främst fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill införa direktkopplade avläsnings- och beräkningslösningar för värme, kyla, el och vatten.