Awapatent

Flodvåg av piratkopior drabbar EU

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 10:08 CEST

PRESSMEDDELANDE
2009-07-16

178 miljoner piratkopierade produkter stoppades vid EU:s gränser i fjol, vilket är mer än en fördubbling jämfört med året innan. Medicin är en av de varukategorier som ökar mest och hela 20 miljoner av de stoppade produkterna bedömdes som potentiella hot mot konsumenters hälsa. Piratkopieringsexperten Kristina Fredlund på Awapatent ser både negativa och positiva förklaringar till ökningen.

- Piratindustrin växer eftersom den kan vara lika lönsam som narkotikahandel, medan straffen och riskerna för upptäckt fortfarande är alldeles för små, säger Kristina Fredlund, jurist och piratkopieringsexpert på Awapatent.

Den andra viktiga förklaringen till varför fler kopior stoppas är enligt Kristina Fredlund att EU:s alla tullmyndigheter samarbetar allt tätare och att industrin arbetar aktivt för att skydda sig. Idag kan ett företag göra en enda ansökan om ingripande för hela EU och de nationella tullmyndigheterna utbyter kontinuerligt information och underrättelser med varandra, vilket gör arbetet mer effektivt.

- Om du har ett företag och vill skydda dig mot kopior finns det mycket du kan göra. Till att börja med bör du gå igenom ert juridiska skydd och era avtal så att ni faktiskt är skyddade. Sen bör du lämna in en EU-ansökan om ingripande och förse tullmyndigheterna med information så att du gör det lättare för dem att stoppa kopiorna av just dina produkter, säger Kristina Fredlund.

Ur EU-kommissionens statistik för 2008 (siffror inom parentes gäller 2007)*

- Antal tillslag mot piratkopierade varor: 49 000 (43 000)
- Antal stoppade varor: 178 miljoner (79 miljoner)
- Antal ansökningar om tillslag som företag lämnat in: 13 000 (10 000)
- Produktkategorier som ökar mest:

o DVD-skivor, 2 300 procent fler än år 2007
o Medicin, 118 procent fler än år 2007
o Cigaretter, 54 procent fler än år 2007

- 55 procent av produkterna utgjorde varumärkesintrång, 43 procent utgjorde patentintrång
- 56 procent av alla kopior kom från Kina, men 52 procent av medicinerna kom från Indien

* Källa: Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the European border - 2008, EU-kommissionen

Kristina Fredlunds viktigaste råd för att skydda sig mot piratkopierare:

Skydda produkterna! Kontrollera att dina produkter är skyddade med varumärkes-, design eller patentskydd både i hemlandet och på dina andra viktiga marknader.

Anmäl till tullmyndigheterna! Lämna in en nationell eller EU-gemensam ansökan om ingripande.

Hjälp tullen att hjälpa dig! Gör i ordning tydliga instruktioner som belyser hur tullmyndigheterna kan identifiera äkta respektive falska varor.

Ny form eller nya produkter? Utred redan tidigt hur ni kan skydda ny formgivning eller nya produkter juridiskt. Och vänta inte tills de har lanserats - då kan det vara för sent!

Håll koll på leverantörerna! Se över avtalen med dina tillverkare så att olovlig "överproduktion" sanktioneras - annars riskerar du att dina egna underleverantörer tillverkar piratkopior.

Kartlägg piraterna! Ta hjälp av dina leverantörer, partners, återförsäljare och professionella underrättelseagenter för att ta reda på var kopiorna tillverkas, hur de distribueras och var de säljs.

Ta hjälp av en expert! Även om exempelvis en tullansökan är avgiftsfri, krävs det expertis för att skapa ett effektivt juridiskt skydd.


För ytterligare information:
Kristina Fredlund, jurist och piratkopieringsexpert, mobil +46 709 88 68 53

Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB, mobil +46 708-86 87 97

Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns i Bildbanken.

Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Vi hjälper våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer genom att kombinera affärsförståelse med juridisk och teknisk expertis.

Vi har djup kompetens inom patentfrågor, design- och varumärkesskydd, marknadsrätt, tvister, avtal och riskanalyser. Våra kunder finns i hela världen och inkluderar bland annat ägarna till många av världens mest värdefulla varumärken och patentportföljer.

Awapatent grundades 1897 och ägs av en majoritet av våra över 300 anställda. Vi har tretton kontor i Sverige, Danmark och Tyskland och sedan den 1 januari 2009 är Danmarksbaserade Internationalt Patent-Bureau en del av Awapatent, vilket ger oss än större möjligheter att hantera de allra största och mest komplicerade uppdragen. Tillsammans omsatte vi 576 miljoner kronor år 2008.