Rikspolisstyrelsen

Flodvågskatastrofen kostade 36 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 13:34 CEST

Polismyndigheten i Stockholms län har sammanställt kostnaderna till följd av
flodvågskatastrofen i Asien. Slutnotan blev 36 miljoner kronor.

Flodvågskatastrofen i Asien under julhelgen 2004 innebar ett svårt och tungt arbete för
polisen i Stockholms län. Totalt deltog flera hundra poliser från länet i arbetet. En
sammanställning som nu har gjorts visar att polismyndighetens kostnader till följd av
flodvågskatastrofen under år 2005 uppgick till drygt 36 miljoner kronor.

Av det utgör 19 miljoner kronor en schablonberäkning av kostnaden för ordinarie arbetstid
kopplat till flodvågskatastrofen. Den arbetstiden omfattar drygt 53 000 arbetstimmar.

Resterande 17 miljoner kronor är främst kostnader för övertid och begravningstransporter.

Polisen i Stockholms län bidrog i stor omfattning med personal till Ärna flygplats vid
Uppsala garnison. Där upprättades tidigt en mottagningsplats för omkomna med utrymme
för kylförvaring och arbetsplats för identifieringsarbetet. På flygplatsen har poliser även
arbetat med att ta emot föremål från omkomna och bistått i kontakter med anhöriga. Bland
annat har ett 60-tal minneceremonier hållits.

För att kontakta anhöriga och samla in material, till exempel fingeravtryck och hårstrån som
kunde underlätta identifieringsarbetet, genomfördes en särskild poliskommendering som
omfattade nära 100 poliser. Dessutom har två kriminaltekniker varit på plats i Thailand
under större delen av förra året för att arbeta med identifiering av omkomna.

Länspolismästare Carin Götblad är mycket nöjd med polismyndighetens arbete.

− Medarbetarna har gjort en oerhörd insats i det tysta och det arbetet går inte att överskatta.
Människor som arbetar med så svåra frågor får ofta särskilda kvaliteter och det ska vi
komma ihåg, säger hon.

Ytterligare upplysningar: Leif Jennekvist, polisöverintendent, tel. 08-401 00 29.