Fagéus Samspel AB

Flödesmättad musik & musikers tysta kunskap

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 20:51 CEST

Nu tar vi allt från början! Bengt kastar av sig jackan och sätter sig vid flygeln. Har du noterna frågar han. Ja – svarar jag överrumplad. Vi skulle ju bara komplettera några takter av musiken från inspelningen av vår tidigare Brahms/Reger konsert var det tänkt. Vi hade inte träffats och spelat på ett halvt års tid och nu förslår han att vi spela in allt på CD utan att ha repeterat?! Är detta kreativt förnuft eller skapande galenskap?

Med en sekunds eftertanke svarar jag: ja! Med några få omtagningar spelar vi sedan in dessa fyra sonater som finns på dessa två CD i ett enda flöde utan producent men med professionell inspelningstekniker.

Vi spelade för att det var så lustfyllt, engagerande att få spela ihop igen och att återuppliva de verk vi arbetat med och framfört på konserter i omgångar under femton års tid. Vi hade t ex spelat samtliga Regersonaterna på en enda konsert 1997 med inspelning för Sveriges Radio. Dessutom hade vi hade gemensamt genomfört en Brahms/Reger festival hösten 2002 med all kammarmusik för klarinett av dessa kompositörer. Fem sonater, en trio och två kvintetter för klarinett och stråkar utgjorde programmet för festivalens tre konserter. Tidigare har på CD utgivits Brahms trio för klarinett, cello och piano plus Brahms klarinettkvintett från dessa konsertillfällen. (Opus 3 CD22021)

Finns då någon anledning att ge ut framförallt sonaterna av Brahms igen efter otaliga fenomenala inspelningar som gjorts av världens alla främsta klarinettister och pianister? Lyssnaren får avgöra. För oss som interpreter känns det angeläget. Något i verken låter sig tolkas på nytt. Musik som finns nedtecknad och ärvd i generationer ger, trots noga anvisningar från tonsättaren och tolkningstradition, utrymme för många olika sorters röster. Vi hade vid inspelningstillfället flera tillfällen att själva bli överraskade över resultatet. Reger är oberäknelig och mångtydig, Brahms är genomskinlig och kraftfull.

Vi går i våra tolkningar möjligtvis emot den gängse traditionen genom att inte tolka Brahms som den resignerade kompositören som i sitt liv som tillfälligt fått nytt mod i mötet med en fantastisk klarinettspelare. Vi ser istället en flödande ungdomlig energi i denna Brahms som ingalunda är resignerad utan komponerar med stor livslust och djup mänsklig värme. Brahms själv är den som uruppförde sonaterna och entusiastiskt samspelade på turné med klarinettisten Richard Mühlfeld. Hans musik är sparsmakad med ett undanglidande dolt budskap.

Om vi jämför Brahms och Regers musik så finns onekligen likheter i det romantiska tonspråket men Regers är mer extrem, komplicerad och samtidigt enklare, ljusare? Hur går det ihop? Lyssna gärna på Reger utan överdriven analys och upptäck hur genialt hans långa emotionella melodislingor vävs samman. Ofta vet man inte var en fras börjar eller slutar. Nyckeln till att lyssna till Regers musik är att låta sig sköljas med i hans musikaliska spontana flöde. Musiken är omåttlig, ungdomligt hetsig och passionerad. Samtidigt finns det ljuvliga oaser där man som lyssnare hinner snappa luft. Regers musik är som ett oväntat samtal där deltagarna tillåts ta ut svängarna. Också Reger spelade själv entusiastiskt sin musik tillsammans med en klarinettist: Karl Wagner.

Brahms var 1891 61 år gammal när hans skrev dessa sonater, Reger år 1900 bara 27 år vilket ger ytterligare ett perspektiv på musiken och människorna bakom den. Reger kom senare i livet att skriva ytterligare en sonat (B-dur op. 107) för klarinett och piano och den underbara klarinettkvintetten (op. 146) blev hans sista verk innan han alltför tidigt avled 43 år gammal.

Vi tror att det mest respektfulla och musikaliska förhållningssättet att framföra musik är avstå från att vara överdrivet ”högaktningsfull.” Detta är konstnärens paradox och konst – att både förhålla sig till regler och traditioner, samtidigt odla friheten. Det viktigaste är ändå att finna den musik man älskar och tillåta sig att förbehållslöst älska den musik man just nu ska framföra.

Kjell Fagéus i samspel med Bengt Forsberg