Sveriges Kommuner och Landsting

Flödesmodellen version 1.0 - patientens väg genom vården

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:26 CET

I samverkan med ett antal landsting har Sveriges Kommuner och Landsting förtydligat och förbättrat flödesmodellen - som visar patientens väg genom vården. Främsta uppgiften är att samla övergripande fakta för varje enskild detalj som speglar från när patienten kommer i kontakt med vården och när man avslutar vårdåtagandet.

Under mars 2006 presenterade regereringen en ny it-strategi som ska mynna ut i att olika vårdsatsningar och projekt ska sys ihop på ett nationellt plan. Det finns flera viktiga aktörer som måste samverka för att resultat ska komma att nås. Sveriges Kommuner och Landsting har förtydligat och förbättrat flödesmodellen i samarbete med ett antal landsting.

Rent informationsteknologiskt kan man lekfullt jämföra flödesmodellen med ett skelett, en konstruktion som är nödvändig för att bära helheten. Ett sammanhållet informationssystem kan utvecklas genom samverkan mellan olika beståndsdelar.

Exempelvis är en allmän förutsättning att det finns enhetliga termer och begrepp, en nationell infrastruktur med Carelink och Sjunet. Socialstyrelsens regeringsuppdrag Info VU ger riktlinjer för vilken typ av data som bör registreras, indikerar behov, centrala mätpunkter, resultat och kostnader.

Kvalitetsregistren föreslår bl a indikatorer för mätning av utfall som mäts vid olika tidpunkter och kan placeras in i flödesmodellens olika faser.

För att säkra informationshantering kan patientdata transporteras i sjunet, en katalogstruktur göras centralt (HSA).

Patientens läkemedelslista, dagligen aktuellt, är en del i informationen kring en patient som kan delges oavsett organisation samt till patienten själv (PALL).

När man sammfört alla beståndsdelar, synsätt och data så kommer flödesmodellen att vara i full funktion. Då kommer man att få en bra bild och detaljerad information om patientens väg genom vården.

Flödesmodellen visar och registrerar patientens väg genom vården (översiktsbild flödesmodellen). Genom att utnyttja de andra byggstenarna i informationssystemet avbildas patientens orsaker till att söka vård. Den avbildar vårdens uppfattning om individens hälsotillstånd, beslut om åtaganden och aktiviteter samt resultaten av dessa i form av förändringar i individens hälsotillstånd.

Bifogade dokument
Läs mer om vad flödesmodellen syftar till, vilka frågor den kan besvara och med konkreta exempel inom vården där man kan tillämpa flödesmodellen:
Presentation av flödesmodellen (powerpoint-presentation)Film om flödesmodellen
En en tre minuter lång film som berättar tankarna kring flödesmodellen.

Läs slutrapporten om flödesmodellen version 1.0.Frågor besvaras av Jan Lindmark jan.lindmark@skl.se