Eco Innovation AB

Flödesrenaren AerosolTrap blev bästa svenska miljönyhet i januari

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2011 22:42 CET

Bästa svenska miljönyhet i januari blev Flödesrenaren AerosolTrap. Den segrade stort i Eco Innovations webröstning. Denna uppfinning är återigen i startgroparna för en spännande utveckling. Funktionen har verifierats i testning hos AstraZeneca för tillämpningen Medical applications.

-       ”AerosolTrap lockade många röstande. Det är roligt att så många gläds med uppfinnaren Conny Norman från Örebro. Hans uppfinning bör ha många bra tillämpningar och han har kämpat länge. Conny är verkligen värd denna framgång.” Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB som ordnade omröstningen.

Conny Norman, mannen bakom AerosolTrap kommenterar resultatet.

-       ”Jag är mycket glad för nomineringen till denna webröstning. Det starka stöd jag fått är en viktig stimulans. Det kan hjälpa till att hitta nya samarbetspartner. Jag söker fler kunder, finansiärer, forskare och entreprenörer för att utveckla AerosolTrap.”

Uppfinnaren Conny Norman fick ett brett patent på en fysisk princip som gäller flöden. Han har sökt många vägar till samarbeten. Projektet började 1998. Nu har ett  funktionstest verifierats vid AstraZeneca’s eget laboratorium i  December 2010. Flödesrenaren fungerar för tillämpningen ”Medical Applications”. Det är resultatet konsekvens av ett flerårigt samarbete mellan Conny, AstraZeneca, Örebro Universitet och inkubatorn Inkubera.

AerosolTrap spåddes tidigt en lysande framtid som fettfällan. Men komplikationer som inte berodde på uppfinningen tillstötte. Den nya inriktningen mot återvinning av värdefullt stoff i flöden är ännu mera spännande. Det känns om ett gott exempel på devisen trägen vinner.

För bilder hänvisar vi till AerosolTrap hemsida: http://www.aerosoltrap.com/se

Länk till vår presentation av vinnaren: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/aerosoltrap-110213

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet-januari-3

Telefon till uppfinnaren Conny Norman: 01930700 eller 0739330794

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: info@ecoinnovation.se 

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping