Fluetec AB

Fluetec AB överlåter exklusivt avtal rörande distribution av sotningsutrustning med så kallad stavteknik till de marknadsledande leverantörerna av sotningsutrustning i Sverige, Renifoam AB och Sotarverktyg AB.

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 17:11 CEST

Fluetec AB lanserade sotning med så kallad stavteknik i Norden i början av 2012. Metoden skiljer sig markant åt från den traditionella sotningen med lina och lod som använts i Sverige sedan 1700-talet. Istället för farligt takarbete där sotaren utsätter sig för fallrisker och inandning av cancerogena sotpartiklar sker sotningen istället nerifrån huset med hjälp av roterande stavar som har speciella renshuvuden, under det att hela skorstenen sätts under undertryck som filtreras genom hepa-filter*. På det sättet förebyggs fall från stegar och tak och insjuknande i cancer som är de arbetsmiljörelaterade områden rörande olyckor och sjukdomsfall där sotare som yrkesgrupp idag är överrepresenterade. Dessutom rengörs skorstenen långt mer skonsamt och effektivt med stavteknik än med lina och lod. Det sänker inte bara brandrisken – sotbränder är en av de vanligaste brandorsakerna i småhus i Sverige – utan det förbättrar också inomhusklimatet. Mätningar visar att traditionell sotning med lina och lod skapar ett övertryck i skorstenen som trycker ut sotpartiklar via otätheter och eldstadsanslutningar som sprids i inandningsluften i huset, medan skapandet av undertryck i skorstenen vid användande av stavteknik i stället suger upp de skadliga partiklarna in i hepa-filtret* så att föroreningar inte kan spridas vidare vare sig till utomhus- eller inomhusluften.

Allt fler kommuner och räddningstjänstförbund får upp ögonen för sotning med stavteknik och ställer allt oftare krav på att metoden skall användas i samband med upphandlingar av sotningstjänster enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Även arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna inom sotningsbranschen, Kommunal och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, arbetar tillsammans i arbetsgrupper som strävar mot ett användande av brand-, miljö- och arbetsmiljösäker arbetsteknik.

Nu tar Renifoam AB och Sotarverktyg AB gemensamt över det exklusiva distributionsavtalet för Sverige som Fluetec AB har haft sedan lanseringen av tekniken i Sverige 2012, med tillverkaren och världsmarknadsledaren inom området, Rodtech Co Ltd (UK).

- Tajmingen kunde inte vara bättre för en överlåtelse, säger Petri Tuomela, vd på Fluetec AB. Just när sotningsbranschen entydigt väljer väg för framtiden med stöd av räddningstjänster och kommuner, så är det mycket glädjande att Renifoam AB och Sotarverktyg AB, som tillsammans servar och levererar utrustning till mer eller mindre samtliga Sveriges sotningsföretag, visar intresse för den teknik vi under 7 år jobbat så hårt för att föra fram. Det ger oss på Fluetec AB mer utrymme att renodla våra sotningsentreprenader och att jobba ännu mer aktivt för teknikens fördelar, nu när vi inte längre är kopplade till ett varumärke utan står helt fria från en kommersiell koppling.

- Våra starka sidor som leverantörer, där Renifoam AB tillsammans med Sotarverktyg AB, har de flesta sotningsföretag som totalkunder kommer till sin rätt nu när utvecklingen går mot mer volym och ökade krav på lagerhållning lokalt, säger Jim Petré, Renifoam AB. En stor fördel är också att vi nu får möjlighet att lansera den nya produktlinjen Simpatico vid Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund kongress i Örebro i maj. Priset är långt under vad marknaden har förmått att leverera så här långt men med samma marknadsledande kvalitet som Rodtech är kända för världen över samt att Simpatico är kompatibelt med konkurrerande system. Det innebär att våra stavar kan kopplas ihop med andra leverantörers stavar utan adaptrar, vilket gör att kunden kan kombinera redan inköpta produkter med bättre och billigare teknik.

- Att Rodtechs stavar tål temperaturer från -50 ˚C till +100 ˚C är en stor fördel för oss som levererar mycket till norra Sverige. Utrustningen kan utan problem ligga kvar i bilen även när det är riktigt kallt ute och kan användas även i varma skorstenar. Där finns annars problem med andra material på marknaden som lätt fryser sönder vid minusgrader eller tappar formbeständighet vid höga temperaturer, säger Håkan Berg, Sotarverktyg AB.

Mer information ges av:

Petri Tuomela, Fluetec AB    Jim Petré, Renifom AB                      Håkan Berg, Sotarverktyg AB
070-643 55 00                       070-517 16 92                                   070-377 04 58

* Hepa-filter är en sorts högeffektiva luftfilter som filtrerar bort 99,97 % av alla partiklar nertill 0,3 µm storlek.