Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Flyget bättre än tåget

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 09:04 CEST

Den svenska flygmarknaden är attraktiv för utländska bolag.     Foto: O Stendal

I fredags drabbades 4 000 resenärer av förseningar när SJ mitt i veckoslutstrafiken tvingades ställa en 25 IC-tåg. Sprickor i några hjul hade upptäckts vid en kontroll som initierats sedan ett IC-tåg spårade ur för en tid sedan. IC-tågen, med traditionella lok och vagnar av äldre modell, har fram tills nu rullat utan större problem i motsats till X2000-tågen.  
   I dag är SJ:s dubbeldäckare den enda fordonstyp som inte har stora tekniska problem. Avstängda dörrar och toaletter samt automater som inte fungerar möter dock resenärerna. Men tågen rullar och resenärerna kommer fram i god tid.
   SJ beställde för två år sedan 20 nya snabbtåg för två miljarder kronor. ”Tågen planeras att sättas i trafik under 2010 och kommer bland annat att gå mellan Värmland - Stockholm samt mellan Dalarna - Stockholm. De 20 tågen är beställda av tillverkaren Bombardier”, skrev SJ i ett pressmeddelande 2008-05-22, som även innehöll detta löfte. ”De nya tågen tillgodoser resenärernas höga krav på komfort och service. Dessutom är det glädjande att tågen levereras så snabbt”, säger SJ:s VD Jan Forsberg. Det senaste som meddelats om denna beställning är att de första tågen beräknas komma upp på spåren om knappt ett år. Hade dessa tåg funnits på plats i dag hade situationen varit en helt annan då det är just linjerna Värmland-Stockholm och Dalarna-Stockholm som körs med IC-tåg.
    Vi har två stora och internationellt kända busstillverkare i vårt land som förser bussmarknaden både utomlands och här hemma med nya bussar som fungerar från första dagen. Dagens tågtrafik bygger faktiskt på att det finns bussar. Tågbolagen har inga egna fordonsreserver. Det finns en ”bussakut” men ingen ”tågakut”.
   Tillgången på tågfordon är dock starkt begränsad. Marknaden är liten jämfört med bussbranschen och tekniken ytterst komplicerad. Varje ny tågmodell måste testköras under längre perioder innan den kan tas i bruk. Järnvägsmarknaden i vårt land är inte så intressant att den lockar till sig utländska fordon. Det finns vidare ingen andrahandsmarknad.
    Det är annorlunda med flyget, som har en betydligt enklare infrastruktur. Utländska plan flyger dagligen i vårt land och det senaste är att Norwegian snart börjar flyga Stockholm-Malmö. SAS bygger sin marknadsföring just nu på hög punktlighet.
   I fredags erbjöd sig Swebus att hjälpa strandsatta tågresenärer. Även expressbussarna rullar utan några större tekniska problem.
   Stora delar av tågbranschen halkar efter rejält och det beror inte på spårbrist. Hade järnvägsnätet varit så hårt belastat som många påstår hade det inte klarat att hantera alla de problem som X2000-tågen och nu IC-tågen skapar för Trafikverket. Här ska sägas att det finns tågtrafik som fungerar, som Arlanda Express exempelvis.
   Dagens resekonsumenter kräver transportsystem som är pålitliga och där förseningar och inställda avgångar tillhör undantagen och där informationen till resenärerna fungerar, speciellt vid trafikstörningar.
   Är det inte dags att ge expressbusstrafiken en högre status och likvärdiga villkor vad gäller tillgång till stationer och terminaler?
   Är det rimligt att satsa på höghastighetsbanor när flygtrafiken fungerar betydligt bättre än tågtrafiken? Björn Rosengren, ordförande Future Rail, slår ett slag för höghastighetståg i en debattartikel i Dagens Industri i lördags under rubriken ”Snabba cash till snabba tåg,” Hans argumentering bygger på antagandet att nya spår automatiskt leder till attraktiv trafik för morgondagens konsumenter. Men hur vet han det?  Man kan misstänka att han är en flitig flygresenärer och tror att det fungerar lika bra på landbacken som i luften.
   Tåget har en framtid om man ser till att hela systemet fungerar, dvs fordonstillgång, information, stationsservice mm och att tåget, expressbussarna och flyget ingår som delar i en helhet. 

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se