Centerpartiet i Västra Götaland

Flyget behövs för att öka affärs- och turistresorna till regionen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 15:39 CET

- Antalet affärs- och turistresor till Västra Götaland måste öka, det är min bestämda uppfattning. Om våra företag som konkurrerar på en global marknad ska kunna hävda sig måste resor hit underlättas, säger Kristina Jonäng, oppositionsråd (C)  

- Regionledningen ger mäkliga signaler om att flygresorna till och från länet bör minska. Därför riktar Kristina Jonäng (C) en interpellation till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S), för att reda ut om det är hela ledningens uppfattning om möjligheten att flyga till och från Göteborg ska minska.

I Västra Götalandsregionens regi pågår en rad intressanta projekt för att förstärka turismens möjligheter och öka antalet besökare i Västra Götaland. Och det finns anledning att vässa klorna ytterligare för ökad tillväxt och nya jobb inom besöksnäringen. Möjligheter för affärsresenärer att resa till Västra Götaland måste också stärkas, det är avgörande för jobb och företag att internationella kontakter och export underlättas.  

- Därför är det märkligt att den politiska ledningen signalerar att flygresorna till Västra Götaland ska minska, säger Kristina Jonäng Det riskerar att ge fel signaler till såväl affärsresenärer som turister och andra besökare som är nyfikna på vår region. Och det riskerar att ge fel signaler till många företagare, som funderar på om de ska våga investera för nya jobb.

Mot bakgrund av signalerna från den politiska ledningen riktar jag en fråga till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson, (s) om det är den samlade politiska ledningens uppfattning att hämma inflödet av kompetens och affärsresenärer samt att bromsa turismen och besöksnäringens utveckling genom att medverka till minskat antal flygresor till vår region?

Hela interpellationen

Kristina Jonäng, oppositionsråd (C), Regionstyrelsen i Västra Götaland och ledamot av Regionfullmäktige. Jonäng är 2:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden och i Beredningen för Hållbar utveckling. Centerpartiet i Västra Götaland