Moderaterna

Flygfientlig regering skadlig för Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:44 CEST

- För flera regionala flygplatser, vilka i likhet med Växjö gärna vill se sig som nav i den växande turist- och besöksnäringen, är flygskatten ett dråpslag och ett hot mot tillväxten inom hela den expansiva besöksnäringen. Redan då regeringen i höstens budgetproposition anmälde planerna på att införa en flygskatt varnade jag för att denna skattehöjning skulle sända dåliga signaler till ett antal lågprisflygbolag. Beskedet från Ryanair till Växjö flygpats visar att jag tyvärr hade rätt.

Det säger Anders G Högmark, moderat riksdagsledamot och ledamot av styrelsen för Växjö flygplats, efter att Ryanair meddelat ledningen för Växjö flygplats att de ej avser att fullfölja de avtal som parterna var beredda att underteckna om att starta upp trafik mellan Växjö och London Stansted - om flygskatten införs i Sverige.

- En flygskatt hotar alla ambitioner i Sverige att sätta flera orter på flygets lågpriskarta. Därmed minskas påtagligt många regioners attraktivitet, besöksnäringens utveckling och en lång rad nya företag och jobb inom besöksnäringen - många i orter och regioner med betydande arbetslöshet - hotas. Invånarnas och väljarnas dom framöver kommer säkert inte att utebli.

- Tillsammans med andra inslag i den socialdemokratiska vänsterkartellregeringens flygpolitik avtecknar sig en allt mer flygfientlig regering vars politik på detta område allt mer har kommit att styras av fundamentalistiska miljö- och vänsterpartister. Sverige är att beklaga, som nu riskerar att drabbas av konsekvenserna av denna politik.

- Lågprisaktörerna har klart markerat sitt ogillande över skatten och kommer att sluta med att öppna nya destinationer och i övrigt öka trafikutbudet i Sverige. Andra platser i Europa riskerar att gå före i den kö av städer och regioner som så fort som möjligt vill komma in i lågprisnätet.

- Man kan på goda grunder fråga sig om landets socialdemokratiska riksdagsledamöter - som faktiskt vill införa denna flygskatt - är medvetna om konsekvenserna för landet och dess näringsliv. Är man ännu inte medveten om detta råder jag nu de socialdemokratiska ledamöterna på den kronobergska länsbänken - Tomas Eneroth, Lars Wegendal och Carina Elgestam Adolfsson - liksom deras partivänner runt om i Sverige att omgående orientera sig om lägets allvar.