Den Nya Välfärden

Flygplatsbolag har brutit mot upphandlingslagen

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 09:22 CEST

Det huvudsakligen offentligt ägda bolag som driver Göteborg City Airport (f.d. Säve flygplats) har i strid mot lag inte ansett sig skyldigt att följa gällande upphandlingsbestämmelser.

Cityflygplatsen i Göteborg AB, som har funnits sedan 1977, ägs till större delen av staten och Göteborgs kommun. Bolaget har dock inte brytt sig om gällande upphandlingsbestämmelser. Istället har bolaget tillämpat informella upphandlings- eller inköpsrutiner där exempelvis lagens grundläggande principer om öppenhet kring upphandlingsprocessen och likabehandling av leverantörer inte behöver beaktas. Detta har bl.a. domstol konstaterat strider mot lag.

Bolagets agerande ger möjlighet att diskriminera leverantörer, vilket begränsar konkurrensen vid köp av varor och tjänster. Av detta kan följa oförmånliga inköpsvillkor, en press uppåt på flygplatsavgifter och ytterst ökade priser för flygresenärerna.

– Cityflygplatsen i Göteborg AB har under lång tid inte följt gällande lag och EU-direktiv på upphandlingsområdet. Detta förtjänar allvarlig kritik, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

…………………………………………………………………………………………

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.