Lerums kommun

Flygpost den 15 januari 2010

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 08:36 CET

Vad kännetecknar Lerums politiker? Jämställda och de äldre är överrepresenterade.

Hur representativa är de förtroendevalda i Lerums kommun? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram rapporter om vad som kännetecknar de förtroendevalda i landets kommuner och landsting. Totalt finns 140 förtroendevalda i Lerums kommun. Valdeltagandet var hela 85 procent vid valet 2006. Det är den högsta siffran av alla kommuner i regionen. Genomsnittligt valdeltagande i Västra Götaland är 78 procent och i hela landet 79 procent. Mer jämställda än genomsnittet och många unga politiker. I genomsnitt är 59% män och 41% kvinnor i kommunerna i Västa Götaland. I Lerum är vi mer jämställda. Här är 56% män och 44% kvinnor.
Lerum, tillsammans med Orust och Kungälv, har högst andel unga i politiken.
8% av de förtroendevalda är mellan 18 och 29 år och totalt utgör den gruppen 14% av befolkningen.
26% av de förtroendevalda finns i åldersgruppen 30-49 år, och gruppen utgör 40% av befolkningen.
45% av de förtroendevalda är mellan 50 och 64 år och den åldersgruppen utgör 27% av befolkningen.
21% av de förtroendevalda är 65 år eller äldre, och den gruppen utgör 19% av befolkningen.
Så även om vi ligger bra till när det gäller ungdomar i Lerum jämfört med andra kommuner är de under representerade medan de över 50 och över 65 år är överrepresenterade.

Läs mer om vad rapporterna säger om de förtroendevalda

Kulturskolan igång igen

Efter den brand som förstörde kulturskolans lokal i Stenkullen har ett intensivt arbete pågått för att hitta ersättningslokaler. Lösningen blir att eleverna inom dans, drama, konst, musikal och sång ska dela lokaler med det estetiska programmet på Lerums Gymnasium, start i vecka 3 och 4. Terminen skulle egentligen ha börjat vecka 2, men trots att den kommer igång lite senare ska alla grupper få sina antal undervisningstillfällen under terminen.

Läs mer om kulturskolan efter branden

Gråboelever ställer ut idéer om Gråbos skolor

Under hösten har tre skolklasser i Gråbo hjälpt kommunen med idéer om hur en framtida park- och skolmiljö i centrala Gråbo kan se ut. Under ett par veckor ställs förslagen ut på Hjällsnässkolans fritidsgård.

Vernissage blir det tisdagen, den 19 januari, kl 13-19. Träffa representanter från Lerums kommun och de konsulter som arbetat med dialogarbetet. Passa också på att ge synpunkter i förslagslådan!

Dags för vaccinationsdos nr 2 för barn under 13 år

Vaccination nr 2 för barn under 13 år sker inom skolhälsovården och startar vecka 3. Vaccinet ges till elever under 13 år (F-klass till och med år 6) vars vårdnadshavare tidigare tackat ja till skolvaccination mot den nya pandemiska influensan A(H1N1) med två doser. De barn som fått dos ett utanför skolan behöver i första hand vända sig till den enhet där de fick sin första dos.

Läs mer om vaccinationerna

Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande

Lerum Sveriges ledande miljökommun

www.lerum.se

henrikripa.blogg.se