Lerums kommun

Flygpost den 26 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:17 CET


Mer snö/regn - skotta taken och frilägg brunnar!

Det spås mildare väder, blötsnö och underkylt regn. Det kommer att göra vägar och cykelbanor hala, och det kommer att öka tyngden på tak som inte skottats. Under torsdagen har större vägar mellan och inom tätorterna saltats, eftersom väderprognoserna talar om stor risk för halka under kvällen och eftermiddagen på grund av stigande temperatur och risk för underkylt regn. Alla fastighetsägare uppmanas att se över sina tak och vid behov skotta dem. Tänk på att säkra dig ordentligt innan du utför arbete på höga höjder. Som fastighetsägare har du också ansvar för att ta bort de vallar som kan uppstå vid din infart och på trottoaren intill din tomt när vägen blivit plogad. Just nu pågår planering för att markera ut och gräva fram dagvattenbrunnar som ska svälja vattenmängderna om det börjar töa snabbt och om det kommer mycket regn. Brunnar i svackor, branta backar och viadukter prioriteras. Har du som fastighetsägare vetskap om var det finns brunnar i gatan utmed din tomtgräns, är vi mycket tacksamma om vi får hjälp med att gräva fram dem.
Information om snöläget uppdateras löpande på kommunens webbplats:
Läs mer om snöläget

Om arbetet med snön

Vi har en utmanande vinter med stora mängder snö. Snöröjningen och bortforslingen av snö från marken fortsätter. I veckan har åtta arbetslag varit igång och cirka 40 lastbilslass med snö körs undan varje timme. I första hand tar man kollektivtrafikleder, hållplatser, övergångsställen samt gång- och cykelvägar vid förskolor och skolor. Nattetid koncentrerar man sig på att transportera bort snö från parkeringsplatser och gator. Vi beklagar att det kan innebära störd nattsömn. Även under dagtid måste i vissa fall snömassor först transporteras bort innan man kan komma åt att ploga en gång- och cykelväg eller en parkering.

Mellan 25 och 30 personer jobbar för fullt med att skotta taken på kommunens fastigheter. I första hand på äldreboenden, gruppbostäder, förskolor och skolor. Arbetet görs för hand och är mycket tidskrävande. För att hinna skotta alla tak och besiktiga lokalerna beslutade kommunen i veckan att stänga en del förskolor, skolor och idrottshallar.
Informationen uppdateras löpande på kommunens webbplats:

Läs mer om snöläget

Svårt för sophämtningen

Det extrema väderläget med snövallar och halka gör det mycket svårt för sophämtarna att hinna med. Räkna med fördröjningar. Hjälp till genom att sanda och skotta dragvägen fram till sopkärlet i hela kärlets bredd.

Läs mer om sophämtningen

Mindre barngrupper i  förskolorna redan till hösten

I veckan beslutade kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag hur man kan minska barngrupperna med ett barn per avdelning, med fokus på 1-3-åringar. Kostnaden per helår beräknas till 18 miljoner, vi hoppas få effekt redan efter sommaren. Bakgrunden är förra veckans positiva skatteprognos som gör detta möjligt. Det beslutades också att det ska byggas nya förskolor i kommunen för att grupperna skall minska. För att få snabb effekt vill vi också att man tittar på Ur och skur dagis som är väldigt uppskattade.

Why not school

Kommunens projekt Why not school är en innovativ, icke-traditionell väg att nå behörighet för studier på gymnasieskolan. Utbildningsprogrammet startade i januari och GP skrev om det i söndagstidningen. Why not school erbjuder distansstudier, antingen online och/eller studier i studiestuga.

Läs mer om Why not school

Jazzig lördagsträff

Välkomna till lördagsträffen i Dergårdsfoajén. Kl 14 ger gruppen Sweet Substitute ett musikaliskt porträtt av jazzens stora från förr.

Det är klassisk jazz av swingmodell med Stefan Sandberg, Sverker Stenbäcken, Matti Ollikainen och Mikael Fahleryd; musiker som spelat med “alla”!  Fri entré. Kaffeservering.

Hur skapar kommunen ett gott näringslivs klimat

På måndag kommer Johan Trouvé VD för Västsvenska industri- och handelskammaren (samt Lerumsbo) och pratar om hur skapar kommunen ett gott näringslivsklimat.

1 mars 19.00 på Villa Säfvehöjd, alla är välkomna.

Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande

Lerum Sveriges ledande miljökommun

www.lerum.se

henrikripa.blogg.se