Lerums kommun

Flygpost fredagen den 31 mars

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:49 CEST

Stölderna i kommunen minskar
Antalet anmälda stöld- rån och häleribrott har totalt minskat från 2.126 år 2002 till 1.638 år 2005. Därav har antalet bilstölder minskat från 584 år 2002 till 434 år 2005 och stölder ur fordon från 595 år 2002 till 439 år 2005 (källa: Brottsförebyggande rådet). Ett tryggare Lerum och en glädjande utveckling som vi får hoppas fortsätter.

Bra ska bli ännu bättre
Förra året var 92 % av kommunens grundskoleelever behöriga till gymnasiet. Det är en bra bit över riksgenomsnittet, som ligger på drygt 89 %. Trots att vi ligger bra till har andelen behöriga minskat något under det senaste året. För att inte nedgången skall fortsätta har bl.a. en specialpedagog anlitats för en kartläggning av elever på individuella programmet. Kartläggningen är ett försök att skaffa kunskap om orsaken till att antalet icke behöriga har ökat något

Kommer oljan att ta slut?
I går genomförde kommunen en så kallad Energiworkshop. Deltagare var såväl förtroendevalda som tjänstemän. Omvärldsbilden har förändrats sedan vi antog vår nuvarande energiplan 2001 och frågan är ?vad gör vi nu??. Gårdagens workshop var ett första steg i att arbeta fram en ny energiplan som hjälper oss att möta de stora förändringar som vi står inför.

Kommunala vindkraftverk?
Lerums Kommun har ju som ambition att vara en ledande miljökommun. Självklart vore det bra om vi kunde lösa vårt eget energibehov med egna energikällor. Ett alternativ skulle kunna vara kommunala vindkraftverk. För 5 år sedan var det inte ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Men med den tekniska utvecklingen börjar det nu bli ett mer och mer attraktivt alternativ.

Henrik Ripa
Kommunstyrelsens ordförande