Fackförbundet ST

Flygsäkerheten kan komma att offras

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:55 CET

Flygsäkerheten kan komma att offras för att få in privata aktörer inom flygledningen om regeringens proposition till ny luftfartslag skulle gå igenom, enligt fackförbundet ST inom Flygledningen.
I regeringens proposition till ny luftfartslag som presenterades i förra veckan finns förslaget att konkurrensutsätta delar av flygledningen. Trots att remissinstanser har förklarat att de saknar en närmare analys av konsekvenserna för flygsäkerheten har regeringen struntat att ta upp viktiga frågor som exempelvis säkerhetsaspekten enligt Fackförbundet ST som organiserar personalen inom Flygtrafiktjänsten.

– Det är helt oförståeligt att regeringen trots att man är väl medveten om att man inte undersökt konsekvensen för säkerheten i luften väljer att gå fram med detta i lagförslaget. Det måste väl ändå vara en skyldighet att man utreder besluten ordentligt så att man inte utsätter människor, både de som flyger och de som vistas på marken i våra städer under flygplanen för en eventuell outredd fara, säger Peter Lennartsson, Ordförande för ST inom Flygledningen.

I lagförslaget nämns att det finns potential för vissa kostandsbesparingar med bibehållen eller höjd kvalitet.

– Jag tycker man skall vara mycket försiktig att prata om kvalitet när man inte ens undersökt flygsäkerhetsaspekten. Vad är det viktigaste måttet av kvalitet i vår verksamhet om inte flygsäkerhet. Men i detta förslag talas det inte om säkerheten, säger Peter Lennartsson.

Inom Europa jobbas det just nu med att få till ett enat luftrum, Sverige genom LFV är med och driver denna utveckling av samarbetet både gällande luftrum och teknik. Konkurrensutsättningen kommer att innebära att LFV och alla andra konkurrerande bolag och intressenter måste starta olika samarbetsgrupper att först komma överens internt i Sverige innan man kan sätta sig vid förhandlingsbordet och komma överens med andra aktörer utanför landets gränser.

Idag har LFV har ett avvikelserapporteringssystem, som är ett av de bästa i Europa, i korthet innebär det att alla händelser rapporteras, utreds och analyseras. Resultatet omhändertas och inarbetas i metoder på alla landets flygplatser för att undvika en katastrof i form av kollision mellan flygplan.

– En av konsekvenserna av privatisering kunna leda till att en aktör i en konkurrensutsatt bransch kanske inte vågar skriva rapporter med rädsla att förlora ett kontrakt, det skulle innebära att risken för en katastrof med två flygplan som kolliderar i luften ökar, säger Peter Lennartsson.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Peter Lennartsson, ordförande för ST inom Flygledningen tfn. 0734 414 108 eller
Maria Frändegård, pressansvarig, tfn. 070-314 52 73

Fakta
• LFV bedriver idag flygtrafiktjänsten i Sverige. Man ansvarar för att förhindra kollisioner mellan flygplan i luften och på marken.
• Från den 1/9 föreslår regeringen i propositionen till ny luftfartslag att konkurrens av Flygtrafiktjänst skall bli möjlig.
• LFV delas från den 1/4 2010 i ett bolag för de statligt ägda Flygplatserna som på kort sikt skall bli 10 st, den andra delen Flygtrafiktjänsten fortsätter som affärsverket LFV.
ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.