Linköpings kommun

"Flygsamarbete Linköping-Norrköping bör fortsätta"

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 15:42 CET

Flygplatserna i Linköping och Norrköping bör fortsätta samarbeta kring marknadsföring och att gemensamt utveckla flygförbindelserna i östgötaregionen. De slutsatserna dras i en ny gemensam flygplatsutredning. Kommunstyrelsernas ordförande i båda kommunerna ställer sig bakom de slutsatserna.

– Det är jättebra att vi har fått ett underlag som respektive kommunstyrelse kan ta ställning till inför ett fortsatt samarbetet. Personligen anser jag att vi ska gå vidare och fördjupa samarbetet, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

– Det är också viktigt med ett ökat regionalt engagemang för våra två flygplatser. De är viktiga för alla kommuner och hela regionens näringsliv. Därför vore det rimligt att flygplatserna fick del av de ekonomiska medlen i Länstransportplanen, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande
i Linköping.

Utredningen kan sägas vara en fördjupning av den utredning som presenterades i december 2012, ”Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland”, utförd av LFV Aviation Consulting. Den nya utredningen har letts av tidigare statssekreteraren och generaldirektören Hans Sandebring. Uppdraget
har varit att belysa samverkan och lämplig organisation.

Utredningen efterlyser en gemensam vision och långsiktiga mål för samarbetet. Ett gemensamt bolag kan underlätta marknadsföringen, men det viktiga är någon form av gemensam ledning.

Förbättrad ekonomi handlar främst om att få fler passagerare och därmed högre intäkter. De besparingar på cirka tio miljoner kronor den första utredningen pekade på genom en gemensam organisation är inte möjliga att uppnå. Vissa kostnader för drift och säkerhet finns kvar och båda
flygplatsernas organisationer har liten bemanning.

Att hitta en gemensam bokningsdestination för Linköping/Norrköping har av tekniska skäl visat sig svårt.

Marktransporterna till och mellan flygplatserna fungerar och behovet av kollektiva lösningar är lågt.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.