Försvarsdepartementet

Flygtransport-samarbete möjliggör svenska hjälpinsatser till Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:21 CET

Tack vare att Sverige sedan i mars 2008 är med i det strategiska flygtransportsamarbetet SAC har Sverige ny förmåga att snabbt och effektivt skicka hjälp till nödställda som drabbats av jordbävningen på Haiti.

Strategic Airlift Capability (SAC) är ett multilateralt samarbete för strategiska flygtransporter där tolv nationer ingår: Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA. Samarbetet förfogar över tre C-17-plan och Sverige är näst största land med 550 flygtimmar per år. Endast USA förfogar över fler flygtimmar.

SAC-samarbetet ger Sverige nya möjligheter att bidra till internationell krishantering. C-17 kan transportera tunga laster långa sträckor och kan landa på korta och enkla banor. C-17 kan användas för såväl militära som civila transporter. Planen är så dyra att få länder ensamma kan köpa dem, men genom samarbete kan den tillgång till flygförmåga som behövs effektivt skapas.

Genom samarbetet kunde vi snabbt bidra med humanitär hjälp till Haiti. Det ger Sverige nya möjligheter att bidra till både civil och militär krishantering internationellt. Det är ett utmärkt exempel på civil-militär samverkan. Socialdemokraterna var emot SAC-samarbetet när regeringen föreslog det för riksdagen, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Sedan 2009 ingår 25 svenska medarbetare i det gemensamma internationella förbandet som heter Heavy Airlift Wing, HAW, och har sin bas i Pápa i Ungern, varifrån tre transportflygplan av typen C-17 opereras. Ställföreträdande chef för förbandet är den svenske översten Fredrik Hedén.

De flygningar som beställts av Försvarsmakten på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är de första flygningarna av SAC till stöd för humanitära hjälpinsatser. Totalt handlar det om fem flyg med förnödenheter och personal till Haiti varav två med utrustning och materiel som görs med C-17.

Den första flygningen till Haiti gick i torsdags i förra veckan med teknisk utrustning i form av IT- och kommunikationsutrustning. Ytterligare två civila flyg lyfte under helgen med bland annat baslägerutrustning och personal från bland annat MSB, Läkare utan gränser och Röda korset.

Det första C-17-planet lyfte natten mot söndag från Örebro flygplats, med ytterligare tung baslägerutrustning för 200 personer från FN, vilket ger dem möjlighet att leda räddningsinsatser.

Den andra transporten med C-17 lyfter ikväll, tisdag, från Örebro flygplats. Flygplanet förväntas landa i Haitis huvudstad Port au Prince på torsdag den 21 januari på förmiddagen svensk tid.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Catharina Henriksson
Politiskt sakkunnig
08-405 12 53
070-326 90 19

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30