Ipsos Sweden

Flykting - och invandringsfrågorna viktigast att politikerna prioriterar

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 10:04 CET

Knappt hälften, 46 procent, av den vuxna befolkningen anser att frågor som rör flyktingar och invandring är det som politikerna bör lägga all kraft på att lösa. Andra frågor nämns av betydligt färre. Frågor som rör skola och utbildning nämns av 7 procent, arbetslösheten/sysselsättningsfrågor av 6 procent, miljö-, klimat-, och energifrågor nämns av 4 procent och lika många nämner frågor som rör bostäder och bostadspolitiken.

  • Ju yngre man är desto oftare nämner man flykting- och invandringsfrågor.
  • Ju högre utbildning man har desto oftare nämner man flykting- och invandringsfrågor.
  • Kvinnor nämner frågor som rör skolan och utbildning oftare än vad män gör.
  • De som uppger att man skulle rösta på något av de borgerliga partierna uppger något oftare än de som röstar rödgrönt att frågor som rör flyktingar och invandring.  

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Nordenchef, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com